Repræsentanter

Vorbasse Lokalråd er p.t. sammensat således:

Formand                        Jørn Poulsen                           26728817
Næstformand                 Ole Juul Gram                         24844866
Kasserer                        Charlotte Fyhn Milland           24651193
                                                        
Medlem                         Jeremy Watts                           60614329
Medlem                          Arne Spangfort                       27755272
Medlem                          Frits Simmelsgård Kristensen  27593803

Suppleanter: Ejgil Christensen og Bente Benné

Lokalrådets e-mailadresse: lokalraad@vorbasse.dk

Varetagelse af særlige opgaver
Lokalrådet har på det konstituerende møde den 31. marts 2015 fordelt flg. opgaver i mellem sig:  
Kontakt til vorbasse.dk:                          Erik Nielsen
Repræsentanter i Landdistriktsrådet:     Ole Gram, Frits Simmelsgård Kristensen
Repræsentanter i koordinationsudvalg:  Jørn Poulsen, Arne Spangfort, Ole Gram.