Repræsentanter

Vorbasse Lokalråd er p.t. sammensat således:

Formand                        Jørn Poulsen                           26728817
Næstformand                 Ole Juul Gram                         24844866
Kasserer                        Charlotte Fyhn Milland           24651193
Sekretær                        Stine Høgholt                          51205230
Medlem                          Erik Nielsen                            30252572
Medlem                          Arne Spangfort                       27755272
Medlem                          Frits Simmelsgård Kristensen  27593803

Suppleanter: Ejgil Christensen og Bente Benné

Lokalrådets e-mailadresse: lokalraad@vorbasse.dk

Varetagelse af særlige opgaver
Lokalrådet har på det konstituerende møde den 31. marts 2015 fordelt flg. opgaver i mellem sig:  
Kontakt til vorbasse.dk:                          Erik Nielsen
Repræsentanter i Landdistriktsrådet:     Ole Gram, Frits Simmelsgård Kristensen
Repræsentanter i koordinationsudvalg:  Jørn Poulsen, Arne Spangfort, Ole Gram.