Det sker på Frihavnen

Kommende arrangementer for beboere og vennekreds på Frihavnen
Udflugt onsdag d. 27. sept. kl. 14.00
Vi kører til Læborg Autohandel i Vejen. Her er udstilling af veteranbiler, gamle reklameskilte, benzinstandere o.l. ( indendørs )
Søren er " gammel " Vorbasse dreng og vil fortælle gode "røver"-historier om alt dette. 

Høstfest torsdag d. 5. okt. kl. 17.30
Vi vil hygge os i de altid flot pyntede lokaler, med halm, mus og katte på Frihavnen.
Et veldækket bord med god mad, lidt i glassene og masser af høstsange. Sten Nielsen spiller op til en lille høstsvingom.
Denne aften er personalet m/ ægtefæller og inviteret.

Julemarked  lørdag d. 2. dec. kl. 14.00
Sæt X i kalenderen allerede nu og kom til en julehyggelig eftermiddag på Frihavnen.
En kæmpe chance for at gøre en rigtig god handel, eller vinde dejlige præmier i vores tombola.
Du kan købe adventskransen, juledekorationer, kaffe m. kage, gløgg og æbleskiver o.m.a.
Det er her, vi har mulighed for at tjene vores penge, så vi kan gøre en forskel i dagligdagen for alle beboerne.

Udflugter med bussen
Vores dejlige bus kører stadig om tirsdagen hvis vejret tillader det.
Vi har været på mange skønne ture i området hele sommeren, til stor glæde for Frihavnens beboere.
Tak til alle de dejlige mennesker, som tager godt imod os, uanset hvor vi holder ind for at nyde kaffen, når vi er rundt på vores udflugter.

På Beboer og Vennekredsens vegne
Yrsa


En mandag i hver måned er vi 3 fra vennekredsen der mødes på frihavnen og hygger os med beboerne .

Beboere og Vennekreds ønsker alle en rigtig god sommer.Der skal lagkage til, når der er fødselsdag på Frihavnen.

Det lykkedes Frihavnens Venner at skaffe penge til godt og vel et års levering af to lagkage til Frihavnen, når en af beboerne kan fejre fødselsdag og det er jo 22 gange på et år. Onsdag den 22. maj kl. 14-17 kunne man købe et stykke lagkage i SuperBrugsen og få en kop kaffe til. Prisen for lagkage bestemte man selv!  Allerede efter en lille time var den første lagkage skåret i stykker og solgt. Guldbageren i Vorbasse havde sponseret to flotte lagkager og SuperBrugsen bød indenfor i det blæsende forårsvejr og sponserede kopper, tallerkner m.v. til arrangementet. id

 
 
 

Frihavnens Venner

 

 Frihavnens venner startede som en pårørende- og hjælpegruppe på det gamle Østervang.

Man ville bringe nogen af den hjælp til beboerne, som personalet ikke havde som opgave. På den måde kunne der bringes lidt liv og variation i beboernes hverdag, da mange ikke selv magtede at gøre ret meget.

Den linie er fortsat på Frihavnen. Her prøver en gruppe i samarbejde med leder og ansatte at arrangere ture, sørge for lidt underholdning og være der for at tale med beboerne. Desuden laver vi mad nogle gange om året.

Der skal bruges en del penge, dem skaffer vi bl.a. ved det årlige "åbent hus " op mod jul. Desuden søger vi sponsorgaver hos erhvervslivet, fonde og kommunale midler. Også privatpersoner betænker os.

Gruppen er ca. 20 personer, så der er noget arbejdskraft at tage af, når der skal laves kaffe, bages, køres, skubbes, flyttes borde, synges, laves mad, foldes servietter, snakke, køre bus . . . . .

Arbejdet tilrettelægges for tiden ved 4 årlige planlægningsmøder.

Formand :  Lilly Knudsen

Frihavnens Venner mødtes med borgmester og udvalgsformand

Med en dags varsel kom borgmester Ib Kristensen og social- og sundhedsudvalgsformand Kai Bayer til møde med Frihavnens Venner. På mødet overrakte formand for vennekredsen Lilly Knudsen 1137 underskrift mod nedskæringer og måske lukning af Frihavnen. Læs mere fra mødet her. Se bolighandlingsplanen eller boliganalysen. Tekst og foto: id