Det sker på Frihavnen

For beboere og Frihavnens Venner.
Pinsemorgen den 4. juni fælles morgenkaffe. Efter en hyggelig formiddag med lidt sang slutter vi af med suppe til middag.

Sommerferiedage den 21. og 22. juni.
Starter vi med fælles morgenmad begge dage.
Den 21.juni om formiddagen har vi lidt sjov og leg. Efter middagssøvn er der kaffe og gudstjeneste kl. 14.30.

Den 22.juni oem formiddagen er der hygge med beboerne, og eventuelt en foredragsholder. Aftalen er ikke helt på plads endnu.
Om aftenen holdr vi Sct. Hans, hvor Alice kommer og synger og spiller .

Torsdag den 20. juli.
Tager vi alle til markedsgudstjeneste, hvor grundejerforeningen efterfølgende serverer pølser og kartoffelsalat inden beboerne skal hjem til en god middagssøvn..
Om aftenen serverer vennekredsen aftensmad for beboerne.

Den 29. august kl.11.30.
Slutter vi sommeren af med med middag på Vorbasse kro for beboere og vennekreds.

Vores dejlige nye bus kører stadig ud i det blå hver tirsdag

En mandag i hver måned er vi 3 fra vennekredsen der mødes på frihavnen og hygger os med beboerne .

Beboere og Vennekreds ønsker alle en rigtig god sommer.Der skal lagkage til, når der er fødselsdag på Frihavnen.

Det lykkedes Frihavnens Venner at skaffe penge til godt og vel et års levering af to lagkage til Frihavnen, når en af beboerne kan fejre fødselsdag og det er jo 22 gange på et år. Onsdag den 22. maj kl. 14-17 kunne man købe et stykke lagkage i SuperBrugsen og få en kop kaffe til. Prisen for lagkage bestemte man selv!  Allerede efter en lille time var den første lagkage skåret i stykker og solgt. Guldbageren i Vorbasse havde sponseret to flotte lagkager og SuperBrugsen bød indenfor i det blæsende forårsvejr og sponserede kopper, tallerkner m.v. til arrangementet. id

 
 
 

Frihavnens Venner

 

 Frihavnens venner startede som en pårørende- og hjælpegruppe på det gamle Østervang.

Man ville bringe nogen af den hjælp til beboerne, som personalet ikke havde som opgave. På den måde kunne der bringes lidt liv og variation i beboernes hverdag, da mange ikke selv magtede at gøre ret meget.

Den linie er fortsat på Frihavnen. Her prøver en gruppe i samarbejde med leder og ansatte at arrangere ture, sørge for lidt underholdning og være der for at tale med beboerne. Desuden laver vi mad nogle gange om året.

Der skal bruges en del penge, dem skaffer vi bl.a. ved det årlige "åbent hus " op mod jul. Desuden søger vi sponsorgaver hos erhvervslivet, fonde og kommunale midler. Også privatpersoner betænker os.

Gruppen er ca. 20 personer, så der er noget arbejdskraft at tage af, når der skal laves kaffe, bages, køres, skubbes, flyttes borde, synges, laves mad, foldes servietter, snakke, køre bus . . . . .

Arbejdet tilrettelægges for tiden ved 4 årlige planlægningsmøder.

Formand :  Lilly Knudsen

Frihavnens Venner mødtes med borgmester og udvalgsformand

Med en dags varsel kom borgmester Ib Kristensen og social- og sundhedsudvalgsformand Kai Bayer til møde med Frihavnens Venner. På mødet overrakte formand for vennekredsen Lilly Knudsen 1137 underskrift mod nedskæringer og måske lukning af Frihavnen. Læs mere fra mødet her. Se bolighandlingsplanen eller boliganalysen. Tekst og foto: id