Sparekassen Kronjylland har uddelt Årets Skulderklap

20-12-2022 - id

Tirsdag eftermiddag var en del af Frihavnens Venner til møde med ledelsen på Frihavnen. Et møde, der blev afbrudt af HC og det øvrige udvalg (Claus Larsen, Stine Overgaard og Susanne Madsen), som sparekassen har nedsat til uddeling af Årets Skulderklap. Frihavnens Venner er nemlig blevet valgt til at få Årets Skulderklap, som består af en statuette af Liljen og 5.000 kr., der kan bruges som Frihavnens Venner ønsker det.

HC's tale og begrundelse for valget af Frihavnens Venner kan læses her.

Frihavnens Venner har 20-22 medlemmer, som dels afholder forskellige aktiviteter på Frihavnen eller tager beoerne med busture.
Formand for Frihavnens Venner er Ingrid Bech.
Det var en stor og dejlig overraskelse for dagens mødedeltagerne.

Der skal lagkage til, når der er fødselsdag på Frihavnen.

Det lykkedes Frihavnens Venner at skaffe penge til godt og vel et års levering af to lagkage til Frihavnen, når en af beboerne kan fejre fødselsdag og det er jo 22 gange på et år. Onsdag den 22. maj kl. 14-17 kunne man købe et stykke lagkage i SuperBrugsen og få en kop kaffe til. Prisen for lagkage bestemte man selv!  Allerede efter en lille time var den første lagkage skåret i stykker og solgt. Guldbageren i Vorbasse havde sponseret to flotte lagkager og SuperBrugsen bød indenfor i det blæsende forårsvejr og sponserede kopper, tallerkner m.v. til arrangementet. id

 
 
 

Frivilligdag i Magion fredag den 27. september.

Frihavnens Venner havde lavet en stand bl.a. med VOR BASSE og et billede af de frivillige i Frihavnens Venner. Der manglede dog 8 personer, den dag billedet blev taget. Frihavnens Venner har mere end 30 medlemmer, som tilsammen bruger godt og vel 3200 timer om året på det frivillige arbejde på Frihavnen eller på ture ud af huset med beboerne.Foto: Jeremy Watts, id

Frihavnens Venner

 

 Frihavnens venner startede som en pårørende- og hjælpegruppe på det gamle Østervang.

Man ville bringe nogen af den hjælp til beboerne, som personalet ikke havde som opgave. På den måde kunne der bringes lidt liv og variation i beboernes hverdag, da mange ikke selv magtede at gøre ret meget.

Den linie er fortsat på Frihavnen. Her prøver en gruppe i samarbejde med leder og ansatte at arrangere ture, sørge for lidt underholdning og være der for at tale med beboerne. Desuden laver vi mad nogle gange om året.

Der skal bruges en del penge, dem skaffer vi bl.a. ved det årlige "åbent hus " op mod jul. Desuden søger vi sponsorgaver hos erhvervslivet, fonde og kommunale midler. Også privatpersoner betænker os.

Gruppen er ca. 20 personer, så der er noget arbejdskraft at tage af, når der skal laves kaffe, bages, køres, skubbes, flyttes borde, synges, laves mad, foldes servietter, snakke, køre bus . . . . .

Arbejdet tilrettelægges for tiden ved 4 årlige planlægningsmøder.

Formand :  Lilly Knudsen

Frihavnens Venner mødtes med borgmester og udvalgsformand

Med en dags varsel kom borgmester Ib Kristensen og social- og sundhedsudvalgsformand Kai Bayer til møde med Frihavnens Venner. På mødet overrakte formand for vennekredsen Lilly Knudsen 1137 underskrift mod nedskæringer og måske lukning af Frihavnen. Læs mere fra mødet her. Se bolighandlingsplanen eller boliganalysen. Tekst og foto: id