Vorbasse Fonden

Vorbasse Fonden er etableret af Vorbasse Grundejerforening i 1985.

Fundats for Vorbasse Fonden læs her

Ansøgning sendes Vorbasse Fonden, Søndergade 1, 6623  Vorbasse, 
att.  Gunnar Jensen. Eller til gj@vorbasse.dk

Ansøgningsfrist i uge 9, 23 og 44 

Udlodninger fra fonden

På baggrund af gaveindtægter  fra Vorbasse Grundejerforening og fondens kapitalafkast har Vorbasse Fonden mulighed for at støtte mange forskellige kulturelle og almene formål i Vorbasse.
Vorbasse Fonden sender en varm tak til Vorbasse Grundejerforening for donationerne.

Oversigt over udlodninger i perioden 1990-2013. Se oversigten

Oversigt over udlodninger i periode 2014 - 2015 Se oversigten

Oversigt over udlodning i perioden 2016 - 2017  Se oversigten

Fondskapital

Oversigt over udviklingen i fondskapitalen. Se oversigt.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal: Fondskapitalens afkast og fondens øvrige indtægter, administrationsudgifter og udlodninger. Se udvalgte nøgletal.