Bøjsø Døre og Vinduer A/S

Interview med Lasse Sørensen om Bøjsø

Interviewet er lavet af Jens Ole Svendsen den 6. oktober 2017.
Lasse Sørensen, tidligere medejer og nu direktør for vinduesfirmaet Bøjsø, har været så venlig at give sig tid til et interview med ”vorbasse.dk” .

”Familievirksomhed i Vorbasse sælges efter 45 år” – sådan var en af overskrifterne på lokalsiderne i avisen den 9. maj i år. Dette gjorde sikkert en del lidt spændte, da Bøjsø efter Vorbasse-målestok er en større virksomhed med 35 – 40 ansatte, men efter andre målestokke blot en lille. Hvordan ville det nu gå? Havde en stor virksomhed opkøbt Bøjsø for at flytte produktionen et andet sted eller hvad? Opkøberen var firmaet Inwido, der ejer flere vinduesfirmaer i både Norge, Sverige og Danmark. Inden salget var der foretaget en grundig analyse af Bøjsø. Det, der var interessant for Inwido, var den niche som Bøjsø havde og har indenfor vinduesproduktion og salg. Derfor var det også naturligt at fortsætte med både det specielle udbud af vinduer, bl.a. specialmål og valg af materialer, samt Vorbasse som produktionssted. Lasse fortæller, det var vigtigt for dem som sælgere af Bøjsø, at produktionen fortsat foregik i Vorbasse. Indenfor næsten alle brancher er der kendte tilfælde af opkøb, hvor de lokale afdelinger lukkes efter kort tid, men i dette tilfælde er der tillid til opkøberne. Inwido har tidligere opkøbt flere forskellige vinduesfirmaer og i alle tilfælde, har de fortsat produktionen i den by, firmaet var placeret i før opkøbet.

Som direktør har Lasse nu lidt andre betingelser end som ejer. Men der er også fordele. Ved at være en del af en stor virksomhed, er der lettere adgang til nødvendig kapital til udvikling og produktion. Hvis det vel at mærke er bærbare ideér, der skal videreudvikles. De produkter Bøjsø er kendt for ligger kvalitetsmæssigt i toppen indenfor vinduer. Det er meningen, at sådan skal det fortsætte. Inwido ejer andre firmaer, der f.eks. er gode til at producere såkaldte standardvinduer i knap så udvalgte materialer og dermed også til lavere priser. En stor del af Bøjsø´s produktion sælges i hovedstadsområdet og på Sjælland. Salget går til store projekter, som f.eks. renovering af boligkomplekser, hvor der ofte stilles specielle krav til vinduer. Fremover vil de også satse på at vækste salget på villamarkedet.

Det var naturligt, at Lasse fortsatte som leder/direktør af Bøjsø efter salget. Lasse har arbejdet i firmaet siden han gik på handelsskole og gennem en årrække gennemførte Bøje og Lasse et glidende generationsskifte, så Lasse blev både opdraget og uddannet til at stå i spidsen for firmaet. Lasse udtaler,  det er dejligt, at de kan fortsætte med de ideér, koncepter og produkter, som firmaet har udviklet på gennem 40 år. Hertil kommer, at der nu er bedre muligheder for investeringer, så firmaet stadig kan udvikle sig og være konkurrencedygtige indenfor det segment af vinduer, de gennem tiden har arbejdet med.

Af de knap 40 ansatte er der 25 – 30 i produktionen. Produkterne Bøjsø laver er ikke samlebåndsprodukter og medarbejderne i produktionen har brug for at udnytte deres håndværkerkvalifikationer i det daglige arbejde. P.t. kan håndværkere være en mangelvare og Bøjsø tager gerne lærlinge ind, når de mangler og kan få kvalificerede personer til at uddanne sig i firmaet.

Lasse er ”kun” en årgang -84, men har allerede været i firmaet i ca. 15 år. Kombinationen af en handelsuddannelse og oplæring i firmaet gør ham til en ung leder, der er parat til at fortsætte firmaet Bøjsø fremover under de nye ejere. Så alt tyder på, at i mange år fremover, vil der fortsat være et firma med navn Bøjsø, der producerer vinduer i Vorbasse