Velkommen til Vorbasse Erhvervsforening

I Vorbasse Erhvervsforening forsøger vi at gøre noget for erhvervslivet i Vorbasse By og omegn.

Foreningen er med til at arrangere flere arrangementer i løbet af året.

  • Vorbasse Marked (hvor man bemander 3 ølvogne)
  • Torvedag er tilbage, efter nogle års pause og fortsætter, så længe der er opbakning fra medlemmerne.
  • Derudover arrangerer foreningen virksomhedsbesøg for foreningens medlemmer. Man har blandt andet besøgt Siemens, Abena og Flyvestation Skrydstrup.
  • Der har også været ture til bowling, Tyrstrup Kro, gokart. Under disse arrangementer lærer man de andre medlemmer bedre at kende og får lidt godt til ganen.
  • Juleoptog gennem byen, med festlig afslutning på P- pladsen ved Prikken.
  • Opstilling af det store juletræ på P- pladsen.
  • Vi sørger også for julebelysning i hele byen.

 

Medlemmer af Vorbasse Erhvervsforening

Torvedag 2014