Arbejdsgruppe vedr. grøn fjernvarme i Vorbasse

Arbejdsgruppen består af:
Leif Larsen
Gert Jørgensen
Michelle Rahbek
Knud Erik Jørgensen
Benny Pedersen
Ole Gram
Jørn Poulsen