Vorbasse Seniorer

Velkommen til Vorbasse Seniorers hjemmeside, hvor du under menuen til højre finder vore aktiviteter m.m.

Vorbasse Pensionistforening blev stiftet den 7. juni 1942
Foreningen skiftede navn til Efterløn- og pensionistforening på generalforsamlingen
den 26. februar 2013.
Foreningen skiftede navn til Vorbasse Seniorer den 13. december 2016

Foreningens formål, er nu og lige siden stiftelsen, at varetage medlemmernes interesser over for offentlige og private myndigheder.
At fremme samarbejdet og sammenholdet medlemmerne imellem ved samvær gennem afholdelse af arrangementer af forskellig art (møder, foredrag, underholdning, fester, udflugter og aktiviteter m.m.)

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 55 år eller modtager social pension eller efterløn.
Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens arbejde.
Passive medlemmer har ikke tale og stemmeret ved foreningens generalforsamling.

Vorbasse Seniorer er medlem af Danske Seniorer og alle medlemmer får tilsendt SeniorBladet, otte gange om året.