Dalgas statuen ved Høllund Søgaard

E. Dalgas, Enrico Mylius Dalgas, 1828-1894, dansk ingeniørofficer og pioner inden for opdyrkningen af den jyske hede. Intet i hans italiensk-danske opvækst synes at have peget i retning af ingeniørarbejde, snarere mod handel; efter en uddannelse på Den Kongelige Militærhøjskole deltog han i begge de slesvigske krige 1848-50 og 1864. Han havde som ansat i vejvæsenet bl.a. forestået bygningen af hovedlandevejen Viborg-Holstebro. Her havde han fået blik for de muligheder, som en storstilet hedeopdyrkning ville indebære.

Delvis inspireret af usikkerhed mht. sine fremtidsmuligheder skrev han i november 1865 to artikler i Berlingske Tidende om hedeopdyrkning, som straks gjorde ham kendt i vide kredse. Det ledte til stiftelsen af Det Danske Hedeselskab i 1866 med Dalgas som administrativ leder. Han ville først kortlægge hederne, derefter etablere engvanding af lavtliggende arealer og endelig plante læbælter. Hedens beboere skulle gøres interesserede i arbejdet, byboerne støtte sagen økonomisk, og Hedeselskabet sætte tingene i værk og derved gøre hedeopdyrkning til en folkesag. Det lykkedes for Dalgas, dygtigt støttet af sine bestyrelseskolleger, juristen Georg Morville (1817-1904) og politikeren, godsejeren Ferdinand Mourier-Petersen (1825-98).