Uge 34

SIDSTE NYT:
Der er påbegyndt udgravning til klatrebane og til den poetiske skov. Der er opsat tegninger med information om de to aktiviteter.
Den poetiske skov består af opretstående stålrør malet i farver, der matcher AKSEN. På rørene sættes poetiske tekster. Elementerne indbyder til balancelege og der kommer i samme område opholdsmøbler og beplantning.
Klatrebanen bliver et skulpturelt element, der opfordrer leg og bevægelse. Klatrebanen udføres i beton og faldunderlag der i kontrastfarver, der matcher opholdsmøblerne i områder. Banen kan benyttes af dem der ønsker at prøve parkour og mindre børn, som ønsker at udfordre fysikken, kreativiteten og modet. 

 

 

Uge 33 - 2019

Nu er man begyndt på næste del af AKSEN. Det blå skur er væk og der er fjernet noget bevoksning.
Snart vil der blive sat informationstavler op om, hvad der skal ske både ved AKSEN og TORVET.

Pressemeddelelse om donation fra Ole Kirks Fond

Orienteringsmøde for VGF og Vorbasse Fonden

Notat fra mødet i Æ Gåedhus den 24. januar 2018
Deltagere: Stephan Gustin, landskabsarkitekt, medlemmer af Vorbasse Fondens bestyrelse, medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse og administration, medlemmer af koordinationsudvalget.
Stephan gennemgik skitseprojektet. Fortalte om proces og debatter undervejs, dels med KOU og arbejdsgrupperne på indtil flere workshops.
Læs hele notatet her.

Vorbasse får nyt torv og en aktivitetsakse

Vorbasse går i gang med første fase af byfornyelse til knap seks millioner kroner. Vorbasse Fonden har bevilget en halv million.

Vorbasses torv mellem Vorbasse Kro og butikken Prikken skal have en ordentlig overhaling. Veje bliver lukket, og nye vejføringer kommer til. Parkeringspladser flyttes, for at det nye torv kan være en hyggelig opholdsplads.
Læs pressemeddelelsen her

19. januar 2018

Nyt torv i Vorbasse på tegnebrættet.

Se skitseprojekt 1. del her og 2. del her.
OMRÅDEFORNYELSE Vorbasse 2016-2021  Læs hele pressemeddelelsen her. 
Det skal være synligt, at Vorbasse er en meget aktiv by med et stort fællesskab. Karrusellen Mr. Swing King, aktivitetsakse og fortællestationer er blandt de mange forslag til byfornyelse i Vorbasse.
Skal skole og fritidscenter bindes sammen af en aktivitetsakse, hvor alle bl.a. kan kravle i det poetiske klatretårn? Skal der være fortællestationer langs byens stisystem? Og skal karrusellen Mr. Swing King, som Gnags har udødeliggjort med en sang, og som ligger i depot i Vorbasse stå på et nyanlagt torv midt i byen?
Svaret er ja, hvis man følger nogle af de forslag, som ligger i et oplæg til byfornyelse i Vorbasse. Oplægget er udarbejdet af Stefan Gustin, landskabsarkitekt og indehaver af Gustin Landskab i Århus. Han er inspireret af alle de mange input, som mange af Vorbasses borgere er kommet med, da de deltog i cafémøder og workshops. Senest har en række borgere deltaget i det efterfølgende arbejde i fire arbejdsgrupper.
Stefan Gustin har netop præsenteret oplægget for de fire arbejdsgrupper, og overordnet set skal Vorbasse fremover udstråle det, som er byens styrke – aktivitet, initiativ og fællesskab. Lige fra forskønnelse af hovedgaden over et nyt tillokkende torv til udnyttelse af de mange grønne kiler ind i byen f.eks. ved ny boligtyper.
-    Det ser rigtig spændende ud. Det gode er, at vi har fået en masse konkrete forslag, som kan tegne Vorbasse nu og fremadrettet. Der trænger f.eks. til en sammenhæng i området mellem fritidscentret og skolen, og det kan vi nu begynde at skabe med det her forslag, siger H.C. Christensen, som er med i koordineringsudvalget ifm. byfornyelsen.

8. juli 2017

Arbejdsgrupper vedr. områdefornyelse fra august 2016

Byens sammenhænge, skole/fritid og stier

Tovholder er:
Ole Velo Jensen,
mail olevelojensen@gmail.com

Byens ansigt, hovedgaden/trafik

Tovholder er:
Niels Graversen,
mail: hoenseby@privat.tele.dk

Byens torve og pladser

Tovholder er:
Jeremy Watts,
mail:
jeremy@watts.dk

Bosætning, markedsføring og kommunikation

Tovholder:
Claus Larsen/Gitte Poder
mail: gitte.poder@skolekom.dk

Workshop den 4. oktober 2016

Tove Baisgaards slides fra workshoppen.
Referat fra workshoppen.

Programmet for område fornyelse

Her kan læses det program Billund kommune har indsendt til boligministeriets godkendelse.
Godkendelsen forventes at foreligge i begyndelsen af 2017.
Program for områdefornyelse.