Arbejdsgrupper vedr. områdefornyelse fra august 2016

Byens sammenhænge, skole/fritid og stier

Tovholder er:
Ole Velo Jensen,
mail olevelojensen@gmail.com

Byens ansigt, hovedgaden/trafik

Tovholder er:
Niels Graversen,
mail: hoenseby@privat.tele.dk

Byens torve og pladser

Tovholder er:
Jeremy Watts,
mail:
jeremy@watts.dk

Bosætning, markedsføring og kommunikation

Tovholder:
Claus Larsen/Gitte Poder
mail: gitte.poder@skolekom.dk

Workshop den 4. oktober 2016

Tove Baisgaards slides fra workshoppen.
Referat fra workshoppen.

Programmet for område fornyelse

Her kan læses det program Billund kommune har indsendt til boligministeriets godkendelse.
Godkendelsen forventes at foreligge i begyndelsen af 2017.
Program for områdefornyelse.