2020 - uge 18

 

Det lysner for Torvet og Aktivitetsaksen

Det har ikke været sjovt for arbejdsgrupper og koordinationsudvalget at se på, at arbejdet med Torvet og Aktivitetsaksen blev sat i stå i 2019. Billund kommune og Vejdirektoratet er nu efter adskillige drøftelser, blevet enige om vejforløbet omkring det nye torv.
Det betyder, at torvet kan etableres som oprindelig tænkt med små justeringer, som et samlet areal fra kroen over mod Æ Gåedhus og store dele af den nuværende parkeringsplads.
Billund Kommune og Vejdirektoratet forventer at arbejdet kan gå i gang igen i august måned, når deres sagsbehandling er afsluttet. Det betyder også, at arbejdet på aktivitetsaksen kan fortsætte fra august oplyser koordinationsudvalget.  Udvalget er i løbende dialog med Billund Kommune, som er bygherre, for at sørge for at alle sejl sættes til for at få færdiggjort fase 1 i byfornyelsen i 2020.
Det er den samme entreprenør, som har arbejdet både med Torvet og med Aktivitetsaksen. Da Vejdirektoratet bremsede arbejdet med Torvet valgte entreprenøren også at stoppe arbejdet på Aktivitetsaksen.
Når arbejdet bliver færdigt i løbet af efteråret 2020, vil de enkelte elementer blive gennemgået for eventuelle mangler og skader, der er opstået i perioden inden Billund Kommune overtager Torvet og Aktivitetsaksen.

Uge 48

Mange af jer har sikkert undret jer over, hvorfor der i en periode ikke rigtig er sket ret meget i det fælles byfornyelsesprojekt med Lokalrådet, Billund Kommune og Gustin. Derfor lige denne information.

Vi valgte i sin tid at igangsætte udbudsprocessen og få kontrakt med entreprenør før der lå en endelig godkendelse fra vejdirektoratet i forhold til de trafikale ændringer som projektet med byens nye torv indeholder. Det gjorde vi for hurtigt at komme i gang med et projekt som alle er enige om bliver rigtig godt for Vorbasse.

Vi er nu stødt ind, at endelig godkendelse fra Vejdirektoratet ikke er på plads. Der er god dialog mellem Vejdirektoratet og Billund Kommune, og der er blandt andet foretaget en trafiktælling, der skal være med til at give grundlag for en godkendelse.

Men der er altså ikke nogen formel godkendelse på nuværende tidspunkt, og derfor er Byggepladsen ved torvet sat på ”hold” indtil vi har en afklaring.

Og da perioden med vinterfrost nærmer sig, er det ikke usandsynligt at entreprenøren først genoptager arbejdet i det nye år når forårssolen erstatter nattefrosten. Det er selvfølgelig meget træls med en udsættelse, men det er også vigtigt at vi gør det rigtigt og følger reglerne. Hele holdet er dog fortsat positive, og forventer at vi når i mål med det hele indenfor den overordnede tidsramme som Staten har sat for projektet.

En del af projektet er at skabe en aktivitetsakse mellem skolen og hallen. Her skal være leg, oplevelse, ophold og små poetiske elementer.  Her har blandt andet skolens elever og borgere bidraget til de historiske og poetiske tekster der vil dukke op på pladsen.  

Arbejdet med aktivitetsaksen udføres af samme entreprenør, og har derfor også delvis været sat i bero. Der er dog gennemført nogle ting.

Lige så snart der foreligger en endelig godkendelse af de sidste detaljer fra Vejdirektoratet vil vi udsende en opdatering og få entreprenøren til at lave en endelig tidsplan for færdiggørelsen.

Med venlig hilsen

Billund Kommune

Uge 41

Som flere sikkert har bemærket, er maskinerne gået i stå både ved Torvet og ved Aksen. Det skyldes at Billund Kommune og Vejdirektoratet er i den afsluttende dialog omkring vejføringen omkring Torvet. Når arbejdet på aksen også er sat på pause, skyldes det Hede Danmarks koordinering af mandskab og maskiner. Det koordinerende udvalg er i løbende dialog med Billund Kommune, som er bygherre på projektet. Vi håber, at der snart kommer skred i tingene igen.

Uge 34

SIDSTE NYT:
Der er påbegyndt udgravning til klatrebane og til den poetiske skov. Der er opsat tegninger med information om de to aktiviteter.
Den poetiske skov består af opretstående stålrør malet i farver, der matcher AKSEN. På rørene sættes poetiske tekster. Elementerne indbyder til balancelege og der kommer i samme område opholdsmøbler og beplantning.
Klatrebanen bliver et skulpturelt element, der opfordrer leg og bevægelse. Klatrebanen udføres i beton og faldunderlag der i kontrastfarver, der matcher opholdsmøblerne i områder. Banen kan benyttes af dem der ønsker at prøve parkour og mindre børn, som ønsker at udfordre fysikken, kreativiteten og modet. 

 

Uge 33 - 2019

Nu er man begyndt på næste del af AKSEN. Det blå skur er væk og der er fjernet noget bevoksning.
Snart vil der blive sat informationstavler op om, hvad der skal ske både ved AKSEN og TORVET.

Pressemeddelelse om donation fra Ole Kirks Fond

Orienteringsmøde for VGF og Vorbasse Fonden

Notat fra mødet i Æ Gåedhus den 24. januar 2018
Deltagere: Stephan Gustin, landskabsarkitekt, medlemmer af Vorbasse Fondens bestyrelse, medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse og administration, medlemmer af koordinationsudvalget.
Stephan gennemgik skitseprojektet. Fortalte om proces og debatter undervejs, dels med KOU og arbejdsgrupperne på indtil flere workshops.
Læs hele notatet her.

Vorbasse får nyt torv og en aktivitetsakse

Vorbasse går i gang med første fase af byfornyelse til knap seks millioner kroner. Vorbasse Fonden har bevilget en halv million.

Vorbasses torv mellem Vorbasse Kro og butikken Prikken skal have en ordentlig overhaling. Veje bliver lukket, og nye vejføringer kommer til. Parkeringspladser flyttes, for at det nye torv kan være en hyggelig opholdsplads.
Læs pressemeddelelsen her

19. januar 2018

Nyt torv i Vorbasse på tegnebrættet.

Se skitseprojekt 1. del her og 2. del her.
OMRÅDEFORNYELSE Vorbasse 2016-2021  Læs hele pressemeddelelsen her. 
Det skal være synligt, at Vorbasse er en meget aktiv by med et stort fællesskab. Karrusellen Mr. Swing King, aktivitetsakse og fortællestationer er blandt de mange forslag til byfornyelse i Vorbasse.
Skal skole og fritidscenter bindes sammen af en aktivitetsakse, hvor alle bl.a. kan kravle i det poetiske klatretårn? Skal der være fortællestationer langs byens stisystem? Og skal karrusellen Mr. Swing King, som Gnags har udødeliggjort med en sang, og som ligger i depot i Vorbasse stå på et nyanlagt torv midt i byen?
Svaret er ja, hvis man følger nogle af de forslag, som ligger i et oplæg til byfornyelse i Vorbasse. Oplægget er udarbejdet af Stefan Gustin, landskabsarkitekt og indehaver af Gustin Landskab i Århus. Han er inspireret af alle de mange input, som mange af Vorbasses borgere er kommet med, da de deltog i cafémøder og workshops. Senest har en række borgere deltaget i det efterfølgende arbejde i fire arbejdsgrupper.
Stefan Gustin har netop præsenteret oplægget for de fire arbejdsgrupper, og overordnet set skal Vorbasse fremover udstråle det, som er byens styrke – aktivitet, initiativ og fællesskab. Lige fra forskønnelse af hovedgaden over et nyt tillokkende torv til udnyttelse af de mange grønne kiler ind i byen f.eks. ved ny boligtyper.
-    Det ser rigtig spændende ud. Det gode er, at vi har fået en masse konkrete forslag, som kan tegne Vorbasse nu og fremadrettet. Der trænger f.eks. til en sammenhæng i området mellem fritidscentret og skolen, og det kan vi nu begynde at skabe med det her forslag, siger H.C. Christensen, som er med i koordineringsudvalget ifm. byfornyelsen.

8. juli 2017

Arbejdsgrupper vedr. områdefornyelse fra august 2016

Byens sammenhænge, skole/fritid og stier

Tovholder er:
Ole Velo Jensen,
mail olevelojensen@gmail.com

Byens ansigt, hovedgaden/trafik

Tovholder er:
Niels Graversen,
mail: hoenseby@privat.tele.dk

Byens torve og pladser

Tovholder er:
Jeremy Watts,
mail:
jeremy@watts.dk

Bosætning, markedsføring og kommunikation

Tovholder:
Claus Larsen/Gitte Poder
mail: gitte.poder@skolekom.dk

Workshop den 4. oktober 2016

Tove Baisgaards slides fra workshoppen.
Referat fra workshoppen.

Programmet for område fornyelse

Her kan læses det program Billund kommune har indsendt til boligministeriets godkendelse.
Godkendelsen forventes at foreligge i begyndelsen af 2017.
Program for områdefornyelse.