Genbrugspladsen fra 1. marts 2021

Fra 1. marts skal man være tilmeldt genbrugspladserne for at få adgang.
Mulighederne er:
Du skal oprette dig på Billund kommunes hjemmeside med navn, adresse osv. (husk at have en kode klar, som du vil benytte - 8 tegn)
Tag affaldsapp'en på sin telefon og opret dig på app'en ved Tilmeld 24/7  så genkender systemet din nummerplade.
Ved brug app'en vælger du Vorbasse og trykker på det viste tlf.nummer

Det tager 2-3 hverdage at blive godkendt som bruger.

Alternativt kan man bruge sit sygesikringskort for at få adgang til pladsen, men du skal alligevel være tilmeldt.

Læs mere her

Husk du kun kan åbne bommen i åbningstiden - hverdag 7-17 og lørdag 10-16

Nye beslutninger vedr. genbrugspladsen

Fra 1. december 2020 indføres fælles åbningstider på alle kommunens genbrugspladser:
Vinterhalvåret (uge 44-uge11) kl.07-17 på hverdage og 10-16 i lørdage. Lukket søndag
Sommerhalvåret (uge 12-43) kl. 07-17 på hverdage og 10-16 lørdag og søndag.
Lukkedage: Påske, 24. og 31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni

Teknik- og miljøudvalget har endvidere besluttet, at der fra 1. februar 2021 skal være adgangskontrol med enten sundhedskort, en app/telefon.
Teknik- og miljøudvalgets beslutninger er truffet på baggrund af dialog med repræsentanter for pladsens frivillige.

En fælles åbningstid sikrer, at der ikke opfordres til borgere fra andre dele af kommunen kører affald til  Vorbasse, hvorved affaldsmængden ikke passer til antal containere og tømningsaftaler.

Indførelse af adgangskontrol skal sikre, at kun borgerne med bopæl i Billund kommune benytter pladsen. 

Genbrugspladsen, Bøgelundvej

Der er mange penge i at sortere og genbruge borgernes affald.

Billund Kommune har mange genbrugsordninger. De bygger alle på den grundlæggende tanke, at det er nødvendigt at sortere affaldet, så det kan genbruges i produktionen af nyt materiale. På den måde sparer vi på naturens ressourcer. En væsentlig forudsætning for at ordningerne skal lykkes er, at du sorterer dit affald. Du kan være med til at sikre, at det der kan genbruges, også bliver det.

Genbrugspladsen er en selvbetjeningsplads med faste åbningstider. Se tiderne andet sted på denne side.

Se mere om genbrug og affald på kommunens hjemmeside her.

Vorbasse Genbrugsplads blev moderniseret i september/oktober 2017 og genindviet den 21. oktober 2017