Genbrugspladsen, Bøgelundvej

Der er mange penge i at sortere og genbruge borgernes affald.

Billund Kommune har mange genbrugsordninger. De bygger alle på den grundlæggende tanke, at det er nødvendigt at sortere affaldet, så det kan genbruges i produktionen af nyt materiale. På den måde sparer vi på naturens ressourcer. En væsentlig forudsætning for at ordningerne skal lykkes er, at du sorterer dit affald. Du kan være med til at sikre, at det der kan genbruges, også bliver det. Hvis du er i tvivl, så spørg de frivillige vejledere på pladsen.
De frivillige vejledere træffes mandag og fredag kl. 17-18 og lørdag kl.10-12.

Genbrugspladsen er en selvbetjeningsplads og du kan aflevere affald alle ugens dage og hele døgnet.
Følg vejledningen på skiltene, så pladsen kan holdes i god orden.

Se mere om genbrug og affald på kommunens hjemmeside her.

Vorbasse Genbrugsplads blev moderniseret i september/oktober 2017 og genindviet den 21. oktober 2017