Nye beslutninger vedr. genbrugspladsen

Fra 1. december 2020 indføres fælles åbningstider på alle kommunens genbrugspladser:
Vinterhalvåret (uge 44-uge11) kl.07-17 på hverdage og 10-16 i lørdage. Lukket søndag
Sommerhalvåret (uge 12-43) kl. 07-17 på hverdage og 10-16 lørdag og søndag.
Lukkedage: Påske, 24. og 31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni

Teknik- og miljøudvalget har endvidere besluttet, at der fra 1. februar 2021 skal være adgangskontrol med enten sundhedskort, en app/telefon.
Teknik- og miljøudvalgets beslutninger er truffet på baggrund af dialog med repræsentanter for pladsens frivillige.

En fælles åbningstid sikrer, at der ikke opfordres til borgere fra andre dele af kommunen kører affald til  Vorbasse, hvorved affaldsmængden ikke passer til antal containere og tømningsaftaler.

Indførelse af adgangskontrol skal sikre, at kun borgerne med bopæl i Billund kommune benytter pladsen. 

Genbrugspladsen, Bøgelundvej

Der er mange penge i at sortere og genbruge borgernes affald.

Billund Kommune har mange genbrugsordninger. De bygger alle på den grundlæggende tanke, at det er nødvendigt at sortere affaldet, så det kan genbruges i produktionen af nyt materiale. På den måde sparer vi på naturens ressourcer. En væsentlig forudsætning for at ordningerne skal lykkes er, at du sorterer dit affald. Du kan være med til at sikre, at det der kan genbruges, også bliver det. Hvis du er i tvivl, så spørg de frivillige vejledere på pladsen.
De frivillige vejledere træffes mandag og fredag kl. 17-18 og lørdag kl.10-12.

Genbrugspladsen er en selvbetjeningsplads og du kan aflevere affald alle ugens dage og hele døgnet.
Følg vejledningen på skiltene, så pladsen kan holdes i god orden.

Se mere om genbrug og affald på kommunens hjemmeside her.

Vorbasse Genbrugsplads blev moderniseret i september/oktober 2017 og genindviet den 21. oktober 2017