Koordinationsudvalget - lokalrådets samarbejdspartner

Vorbasse Grundejerforening, Vorbasse Erhvervsforening, Vorbasse Fonden, foreningen Den Dynamiske Landsby og Lokalrådet har samlet alle gode kræfter med det formål at koordinere indsatsen for at udvikle og forme det Vorbasse, som vi ønsker i fremtiden. En beslutning, der i 2015 resulterede i oprettelsen af Koordineringsudvalget.

Udvalget er sammensæt af i alt 7 repræsentanter, hvoraf Lokalrådet vælger de tre. De fire øvrige vælges på et fællesmøde blandt de øvrige interessenter.

Koordineringsudvalgets fokus, er p.t. rettet mod det byfornyelsesprojekt, der er sat i værk efter det lykkedes udvalget i samarbejde med Billund Kommune at opnå en bevilling fra By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet på 2,9 mio. kr. Oven i det beløb har Billund kommune bidraget med yderligere 2,9 mio. kr.

Koordinationsudvalgets side.