De Grønne Pigespejdere og KFUM-Spejderne i Vorbasse

Hos KFUM-Spejderne i Vorbasse er der altid plads til nye ansigter. Find lederne her under eller mød op ude på Slaugvej 1, hvor spejderhuset ligger.

 

Vi ses!

Fællesspisning og Generalforsamling d. 27. februar 2019 kl. 17:00-19:30

Vi giver jer alle en fridag fra kødgryderne der hjemme, hvis I som familie vil bruge et par timer til at styrke fællesskabet omkring spejderarbejdet i Vorbasse.

 • Kom og hør mere om hvad der foregår hos spejderne
 • Kom til en hyggelig aften med andre spejder-forældre, ledere og grupperødder

 

Vi inviterer alle spejdere og deres familie til generalforsamling hos Vorbasse Spejderne:

 

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 17:00-19:30 i Sognehuset, Vorbasse

 

Vi starter aftenen kl. 17:00, hvor der serveres lasagne og salat. Husk tilmelding via Nemtilmeld !

Når alle er mætte, vil der blive sat en film på til børnene, mens de voksne får mulighed for at høre nyt om spejderarbejdet i Vorbasse under generalforsamlingen:

 

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Gruppebestyrelsens beretning ved gruppebestyrelsesformanden og orientering om gruppens arbejde for den kommende periode
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet ved kassereren.
 5. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen. Følgende er på valg: Lene Sloth (modtager genvalg); Kathrine Walther Jensen (modtager genvalg); Lasse Jespersen (modtager ikke genvalg)
 6. Valg af 1-2 suppleanter (Jens Dalgaard  modtager genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer (Kristian Hansen og Birgit Madsen modtager genvalg)
 8. Indkomne forslag herunder fremlæggelse og vedtagelse af nye vedtægter for Vorbasse Spejderne
 9. Eventuelt.

 

OBS!

Tilmelding til spisning via Nemtilmeld senest mandag d. 18. februar

Eventuelle forslag til generalforsamlingens dagsorden skal sendes til spejdervorbasse@gmail.com senest 20. februar 2019.

 

Med venlig hilsen 

Gruppebestyrelsen

De grønne pigespejdere:

Smutter: 

Mødetid:  tirsdag fra kl 17 til 18.30. 

Aldersgruppe: 1.kl. til og med 3.kl 

Kontaktperson: Angela Neuleman tlf 61542801. 

Andre ledere: Lars, Simone, Dorthe, Lene og Ole

 

Trop (de store piger): 

Mødetid: onsdag i ulige uger fra 18.30 til 21.00 

Aldersgruppe 4.kl. og op.

Kontakt person: Mette Jensen tlf: 50741571. 

Andre ledere: Kate, Line og Signe

KFUM spejderne (drenge):

Ulve: 

Aldersgruppe: 1.-3. kl.                                          

Mødetid: hver onsdag 16.45-18.15

Kontaktperson/Leder: Jonas Lorentsen  41775756

Andre ledere: Søren og Niels

 

 

Juniorspejdere:   

Aldersgruppe: 4.-5. kl.                    

Mødetid: hver anden onsdag i lige uger 18.30-20.30

Leder: Gert Jørgensen  21842793

Andre ledere: Dan, Lars Ole, Allan

 

 

Drengespejdere:

Aldersgruppe: 6kl. og opefter.                          

Mødetid: hver anden onsdag i lige uger 18.30-21

Leder: Gert Jørgensen  21842793

Andre ledere: Max og Hardy