Arbejdslørdag 29/8

Arbejdslørdag hos spejderne i Vorbasse!


 

Vi mangler jeres hjælp til vedligeholdelse af vores dejlige rammer omkring spejderhuset på Slaugvej. Derfor holder vi igen en oprydnings- og vedligeholdelsesdag

 

LØRDAG d.29. august KL. 9:00 – 13:00

 

Vi starter med rundstykker og fordeler derefter opgaverne imellem os. Opgaverne vil bl.a. være: udendørs malearbejde, brændekløvning, oprydning ude og inde, og rengøring.

 

Der er brug for alle hænder, store som små. Så mød op til en hyggelig formiddag og slip energien løs!

 

Af hensyn til rundstykkerne er der tilmelding til Peter Kristensen på sms 21228192 eller i facebookgruppen ”Vorbasse Spejder” senest d. 26. aug. Når du ikke at tilmelde dig, er du stadig meget velkommen. Også blot nogle timer.

 

Med håb om en god opbakning til glæde for jeres børn.

 

Med venlig hilsen,

Grupperådet

(Jeres barn får også en invitation med hjem efter ferien)

I år klarer Hejnsvig KFUM spejderne rengøringen af toiletvognene på Spejdercampingspladsen under Vorbasse MArked. Vi glæder os til samarbejdet Humørikonet smile

KFUM Spejderne og De Grønne Pigespejdere i Vorbasse

Vorbasse spejderne består af 2 grupper

KFUM-spejderne, med 2 enheder (ulve og tropsspejdere), der har eksisteret siden 1964 og De Grønne Pigespejdere (grønsmutter og tropsspejdere), med 2 enheder, der har eksisteret siden 1966

Vi holder til i spejderhytten, på Slaugvej 1b, Vorbasse

 

 

 

Månedens bedste tilbud

UDFORDRINGSMÆRKE WEEKEND

 

Sammen med andre pigespejdere skal vi afsted på en spændende weekend, hvor vi  kan udfordre os selv og blive endnu bedre.

TID            Lørdag d. 5. - søndag d. 6. september 2015

STED         Himmelbjergegnens Natur & Idrætsefterskole, Vesterled 1, 8680 Ry

Vi kører fra Vorbasse lørdag kl 7.30 og er tilbage søndag kl 17.30

I løbet af weekenden skal vi lave 1 eller 2 udfordringsmærker ( se næste side) 

Vi skal være udenfor hele tiden, sove i telt og lave mad på trangia 

Prisen for hele arrangementet er: 150 kr.

Tilmelding til Annette onsdag d.3. juni. De tilmeldte får pakkeliste mm

 

- - - - - - - - - - - - - riv - - - - - - bid - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - -

Fulde navn: ____________________________________      

CPR-nr.: ___________________

Forældres navn: _______________________________________________________________

Forældres telefonnummer  i turperioden + underskrift _______________________________________

Jeg giver mit barn tilladelse til at klatre 

 Jeg giver mit barn tilladelse til at færdes på vandet

 

 

 Kære piger og forældre

Denne weekend er et tilbud til spejdere i region Lillebælt og region Kattegat, og ideen et at give nogle udfordringer, som den enkelte gruppe kan have svært ved at arrangere alene.

Pigen vælger selv, hvilke udfordringer, hun vil deltage i, og vi forsøger så at lave grupper af 5-6, der følges ad. Dette aftales til spejdermødet onsdag d. 3. juni, hvorfor det er vigtigt, at overholde tilmeldingsfristen

Der er følgende valgmuligheder:

 A -24. timers udfordring, der starter lørdag og slutter søndag.

1. Bølgebetvinger 2: Gruppen bygger en tømmerflåde, hvor de bor de næste 24 timer. Alt foregår på tømmerflåden

2. Klatretøser: Man lærer træklatring og overnatter i trætoppene. I løbet af dagen er der en "Lumberjack" turnering (hugge træ, fælde træer)

Der kan kun vælges èn 24-timers udfordring

 

B - 8 timers udfordring. Der kan vælges 2 forskellige hhv lørdag og søndag

1. Bølgebetvinger 1: Gruppen bygger en tømmerflåde og tager på flaskepostløb

2. Højdefantaster 1: Gruppen bygger en forhindringsbane og gennemfører den

Man kan vælge begge udfordringer, men det er også muligt kun at vælge 1 8-timers udfordring og så lave noget andet den næste dag sammen med sin gruppe - f.eks geocaching med GPS`er. Det er dog kun muligt, hvis flere ønsker det.

For de, der vælger 8 timers udfordringer er der valgfrie aktiviteter om aftenen: tur på hesteryg - klatring - kanotur - orienteringsløb

Det vil være en stor hjælp, hvis I hjemme taler om, hvad pigen kunne have lyst til, så vi sammen kan lave hold efter ønsker onsdag d.3.

De tilmeldte får nærmere besked om kørsel, pakkeliste mm efter sommerferien

Evt spørgsmål til Annette

 

Grupperådet ved Vorbasse Spejderne søger interesserede til at deltage i en Fundraisinggruppe. Der er mange puljer og fonde, hvor spejdere kan søge tilskud til for eksempel ture, lejre, arrangementer, materiel, til- og ombygning og generel udvikling af gruppen. Vi har brug for nogen, der vil påtage sig opgaven at søge relevante fonde og legater løbende over året.

 

Meld gerne hurtigt tilbage til Mette Ebbesen på cve@stofanet.dk / 28570312

Tilmelding til Vendelboe Jamborette 2015

Kære piger og forældre

Årets sommer lejr går til Nordjylland, hvor vi deltager i Vendelboe Jamboretten sammen med 1000-1200 andre spejdere. Vi vurderer, at vores gruppe godt kan deltage i en lejr af denne størrelse, og så er det jo en god forberedelse til den rigtig store lejr - Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg

Lejren er en traditionel teltlejr, hvor de enkelte grupper har deres egen lejrplads, som man selv indretter, og hvor man overnatter, laver mad, hygger sig mm. I løbet af lejren er der en masse tilbud, både fælles for alle og valgfrie, der vælges efter alder og/eller interesser - se programmet. Vi har også mulighed for evt at holde en "fridag" og tage på tur, hvis vi ønsker det.

Lejren er fra lørdag d.25.7 til lørdag 1.8. Der er også mulighed for at tilmelde sig "½ lejr " 28.7 - 1.8. I dette tidsrum vil der være aktiviteter for de yngste spejdere < 10 år. Det vil også være muligt at tilmelde sig enkelte dage. Vi kan dog kun tilbyde transport  25-7 og 1-8.

Det er også muligt at melde sig som hjælper på lejren. På lejrens hjemmeside www.vj2015.dk er der flere oplysninger. Og så er Nordjylland jo et dejligt ferieområde....

For at nedsætte prisen, giver pigernes rejsekonto et godt tilskud til hver enkelt deltager,så vi kan garantere en max. pris på 600 kr for hele lejren incl transport. For "½ lejr" er prisen 400 kr. Ved tilmelding indbetales depositum på hhv 300/200 kr på spejdernes konto:

9690  0750009867    mrk Vendelboe + deltagerens for- og efternavn

Vi skal tilmelde hele gruppen samlet, så vi må bede om tilmelding allersenest onsdag d. 8. april. Tilmelding afleves til Annette eller sendes på mail til:  thuesenannette@hotmail.com. Kan også afleveres på lægehuset... Det er IKKE nok med en sms

Senere vil alle tilmeldte få nærmere besked om alle de praktiske ting. Det er også muligt af lave en informationsaften, hvis det er ønskeligt. Herefter indbetales restbeløbet.

Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte Annette - er dog kun delvist tilgængelig  25.3 - 6.4 pga ferie.                                                                    

Sæt kryds i kalenderen d. 29/8 2015

Vi holder arbejdslørdag i Spejderhuset lørdag d. 29/8 2015 kl. 9.00