Der er 3 ugers prøvetid i hele Idrætsforeningen, hvor du kan få tilbagebetalt kontingentet (dog senest den 1. december), hvis du af forskellige årsager ikke kan eller vil fortsætte.
Hvis du senere end de 3 uger må stoppe med idrætten må kontingentet betragtes som tilhørende Idrætsforeningen.