Vorbasse Lokalråd

Lokalrådets hovedopgave er at arbejde for sammenhold, identitet, udvikling og trivsel i Vorbasse by og sogn.
I forhold til kommunen og andre myndigheder fungerer rådet som lokalsamfundets stemme, og indadtil skal det bidrage til at samle de mange tråde, som aktive borgere sætter i spil. Lokalrådet skal således sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet mellem de lokale foreninger om udviklingen af samfundet.

Borgere i Vorbasse kan henvende sig til Lokalrådet, når man står overfor udfordringer, der skal løses, eller hvis man ønsker at sætte noget nyt i gang.

Lokalrådet har i 2009 i samarbejde med Billund kommune udarbejdet en helhedsplan, som stadig udgør rammen for det fremtidige arbejde med udviklingen af Vorbasse.

Helhedsplanen beskriver
•    hvordan vi vil arbejde med udvikling
•    vores historie, vores udfordringer og vores ressourcer
•    rådets visioner og mål for Vorbasse
•    forslag til indsatser på både kort og langt sigt
•    handleplaner for indsatsen for øget bosætning, udvikling og samarbejde