Vorbasse Sportsfiskerforening har fået ny hjemmeside

Find Vorbasse Sportsfiskerforening på www.vorbassesportsfisker.dk

Er du til spændende lystfiskeri

  1. 4 Put & take konkurrencer
  2. 2 Å konkurrencer
  3. 2 Havture på det Gule Rev
  4. 3 Havture på Langelandsbæltet
  5. 3 Havture på Lillebælt
  6. 1 Vinterfest på Vorbasse Kro

Aktivitets kalender

Aktiviteter i 2014 i Vorbasse Sportsfisker Forening          

12. april            Langelandsbæltet kl 7.00-15.00 / privatkørsel

                          Tilmelding Erik tlf. 42 50 19 06

19. april            Åbning af Ansager Å ved Donslund kl.9.00-12.00

16. maj             Dagstur fra Årøsund kl. 7.00-15.00 /privatkørsel

                         Tilmelding Ove tlf. 20 61 25 15

24. maj             Refsgård Fiskesøer kl.8.00- 12.00

                          Konkurrence mod jægerne

07. juni             Dagstur på Storebælt kl. 8.00-14.30 /privatkørsel

                         Tilmelding Ove tlf. 20 61 2515

27. juni             Aftentur fra Årøsund kl. 18.00-22.00 /privatkørsel

                          Tilmelding Bjarne tlf. 20 48 69 50

15. august         Aftentur fra Årøsund kl. 18.00 - 22.00 /privatkørsel

                           Tilmelding Hans tlf. 40 74 52 97 /privatkørsel

23. august         Dagstur på Langelandsbæltet kl. 7.00-15.00 kørsel i bus

                           Tilmelding Niels tlf. 40 57 46 10

30. august          Familietur til Egeskov Slot på Fyn i bus

                           Tilmelding Erik tlf 42 50 19 06

06. september   Refsgårds Fiskesøer kl. 08.00-12.00

20. september   Det Gule Rev kl. 06.00 - 17.00 / privatkørsel

                           Tilmelding Thomas tlf. 22 50 09 46 senest 10.juli 2014

11. oktober        Dagstur på Lillebælt kl. 07.0-.15.00 privatkørsel

                           Tilmelding Thomas tlf. 22 50 09 46

25. oktober        Afslutning ved Ansager å kl. 09.00-12.00 og derefter

                           gule ærter i æ hyt' på Hovborgvej

02. november    Refsgårds Fiskesøer kl. 08.00-12.00

08. november   Dagstur på Lillebælt kl. 08.00-16.00 /privatkørsel

                          Tilmelding Bjarne tlf 20 4 69 50

Se mere på  www.vorbassesportsfisker.dk