Vorbasses historie

Forfatter til artiklen: Jeremy Watts
Illustrator: Sune Watts

Vorbasses rødder

Nutidens Vorbasse voksede op omkring kirken i slutningen af 1100-tallet. Men den første organiserede bosættelse, der lignede en landsby, lå nord for kirken, hvor der i dag er åben mark. Under udgravningen her af et område på ca. en kvadratkilometer, har arkæologerne fundet spor efter otte landsbyer, der med et par generationers mellemrum ’afløste’ hinanden. Den første blev anlagt omkring år 100 f.Kr.
Vorbasse ligger på den gamle studevej og tæt på ’Kongernes Jelling’, hvor Danmarks første konger havde hovedsæde.

Der har altid været megen færdsel ved Vorbasse. Og hvad mere er: en hellig kilde har vældet ved kirkegårdens sydmur. Mange syge har valfartet hertil for at blive kureret. Der opstod et stort kildemarked her, hvilket er forklaringen på, at den oprindelige lille romanske kirke blev udbygget og fik et stort tårn i 1500-tallet. Mange af dem, der kom til kilden, lagde penge i kirken.
Der er tydelige tegn på, at folk gennem årtusinder har bosat sig i området, også længe før kirken blev rejst. Der findes langdysser og runde gravhøje fra stenalderen tæt på landsbyen: De kan dateres til ca. 2.500 år før vores tidsregning. Det var et godt område: Landskabet omkring den lettere kuperede landsby bød på god jagt og udmærket fiskeri i småsøerne.

Kampen for overlevelse

I 1600-tallet gik det for Vorbasse som så mange andre steder i Jylland: Landsbyen blev udsat for gentagne overfald under årelange krige, hvor hærgende lejesoldater røvede alt, hvad de kunne finde. Præsten i Vorbasse – i forvejen en sølle stilling – blev udplyndret 23 gange. Til sidst brændte soldaterne præstegården af. Soldaterne medbragte også pesten sydfra, og befolkningstallet faldt drastisk. Mange gårde blev efterladt og små bebyggelser lagt øde. I denne tid begyndte lyngen at brede sig på de forladte marker. Omkring 1800 dækkede lyngen næsten halvdelen af Jylland

Hede og plantager

Omkring 1780 blev en lille koloni tyske hedeopdyrkere etableret med statsstøtte lige nord for Vorbasse. De fleste rejste hurtigt væk igen, men det lykkedes nogle at få fodfæste. De efterladte hedelodder blev overtaget af danske bønder. Men det slidsomme arbejde med at opdyrke jorden knækkede mange, selv om lyngen betød foder til dyr, materiale til bl.a. tækning af huse, og lyngtørvene gav både varme og lys om vinteren.
Da muligheden for mergling kom i slutningen af 1800-tallet med Hedeselskabet, gik det anderledes fremad. Enrico Dalgas, der var foregangsmanden i bestræbelserne på at få mere jord under ploven, ikke mindst efter det store tab af landbrugsarealer efter krigen mod Østrig og Preussen i 1864, etablerede selv et mindre gods – Høllund Søgaard – lige udenfor Vorbasse. (En af de få succeshistorier fra 1864 krigen fandt faktisk sted ved Vorbasse – ’træfningen ved Vorbasse’, hvor en lille eskadron danske kavalerister jog en større styrke tyske dragoner på flugt.) Enrico Dalgas’ statue knejser endnu ved Høllund-Søgaard, hvor han spejder ud over plantagerne.
Plantager i Jylland er en stor del af egnens historie. Her blev de første plantager anlagt i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Det var også Enrico Dalgas, der fik velhavende fabrikanter og andre fra København til at investere i ’plantningssagen’. Det er derfor, Vorbasse er omringet af ’københavnerplantager’ eller ’grossererplantager’. Som resultat heraf blev der startet en mængde større og mindre savværker i landsbyen i starten og midten af 1900-tallet, der forarbejdede tømmeret.

Tørv og tog

 

Heden omkring Vorbasse bød på en særlig form for rigdom: tørv, som blev brugt som brændsel, især under Første og Anden Verdenskrig, da importen af kul blev stoppet. Men hvordan kunne man transportere de vældige mængder tørv, der blev gravet i moserne omkring Vorbasse? Og som man mageligt kunne afsætte til byer som Kolding og Odense? Løsningen blev den jernbaneforbindelse, der kom med Troldhedebanens indvielse i 1917. Det gav et stort opsving både i bosættelser og arbejde.


Det nye århundrede

Vorbasse kom til at nyde godt af fremgangen i det 20. århundrede. Interessen for den kooperative bevægelse betød, at allerede i 1887 blev en brugs etableret og en del senere et andelsmejeri. I perioden 1900 – 1925 var der en stor tilgang af håndværkere og butikker i landsbyen. Førhen havde de fleste indbyggere i området ernæret sig ved landbruget. Efterhånden kom der kloakering og elektricitet (ca. 1929), et vandværk (1933), asfalterede veje (påbegyndt i 1935), osv. En af drivkræfterne var læge Ove Clausen, der overtog praksis i 1932, en praksis der var oprettet i en lægebolig bygget for aktier, tegnet i året 1900 blandt landsbybeboerne.

Vorbasse Marked

Landsbyens fremdrift har hvilet på en blanding af ildsjæle og et sammenhold, der nok er historisk betinget: samarbejde og overlevelse. Driften af det årlige marked, der genopstod midt i byen i 1730, har altid krævet en indsats fra mange frivillige. Landsbyens nuværende velstand hviler til dels på det store marked, der siden 1971 er blevet holdt på den nuværende markedsplads (ca. 30 hektar jord) i landsbyens vestlige udkant. Hertil strømmer omkring 250.000 besøgende i slutningen af juli. Markedet varer to en halv dag.

Vorbasse Krigshavn

’Krigshavnen’ har samme oprindelse som markedets berømmelse: Den beskedne gadedam midt på hovedgaden, som man ser på fotografier fra 1900 og hen til ca. 1920, blev i slutningen af 1920erne til et pænt lille anlæg. Indtil da var den både oplagsplads for byens handlende og håndværkere, og det sted, hvor man vandede sine kreaturer og heste. Professor Labri, en markedsgøgler i starten af 1900-tallet, gjorde både dammen og Vorbasse marked landskendt i en af sine vrøvlemonologer, hvor han fortalte, at han var ankommet ’i en undervandsbåd til Vorbasse Krigshavn’. I nogle år stak overdelen af en russisk ubåd endda op af vandet… siden er den sejlet videre til byens campingplads. Vandet ligger fredeligt hen, en oase for i hundredvis af karper, nogle få ænder – og slagskibet ’Labri’.

Vorbasse Fritidscenter

For den hurtige trafikant, der suser hen ad hovedgaden, er der ikke meget spændende at se på. Vorbasses herligheder ligger gemt nede ad sidevejene – som kirken og den fine stationsbygning med tilhørende vandretur langs den nu nedlagte Troldhedebane. Byens Fritidscenter ligger også lidt gemt; Centret er åbent for besøgende, med et bibliotek, udstillingsrum, cafeteria, svømmebassin (faktisk to bassiner – ét med varmt vand til mindre børn), sportshaller, møderum, fitness faciliteter og et stort aktivitetsrum for skolebørn. Landsbyen selv har skaffet ca. 1.4 millioner euro til dens opførelse. Her i Fritidscentret kan man se landsbyens lange historie afbilledet på ’Vorbasse-frisen’, med højdepunkter af egnens historie og vækst fortalt i billeder og ord på en baggrund af kartoffelplantens fine blomst.