Rytterfægtningen i 1864 ved Skødebjerg

På lørdag er det den 29. februar. Den dato har vi kun hvert fjerde år, når det er skudår.
Normalt er det bare en almindelig dag i rækken, men i 1864 kom datoen til at betyde noget særligt.
Det var dagen, hvor “danske dragoner sejrede over tyske husarer” i en træfning på Skødebjerg mark.
Det var ikke en stor militær sejr, men den fik stor moralsk betydning i en tid præget af flere nederlag
inden det store sammenbrud ved Dybbøl i april måned.
 
1864-mindet på Skødebjergvej minder os om slaget. Flere kunstnere har døbt et billede
“Rytterfægtningen ved Vorbasse”.
Det vedhæftede billeder er af K.H. Reistrup fra 1892.
 
Det har været mere end vanskeligt, at få Billund Museum / Billund Kommune til at vedligeholde mindestedet.
Nu prøver Lokalhistorisk Arkiv at pleje det med de kræfter, der er til rådighed. I efteråret blev mindepladen således malet op, så det igen er læsbart.

Fotos: Jørgen Møller