Velkommen til Vorbasse Fitness og motion

Vorbasse Fitness og Motion er stedet, hvor man i et uformelt miljø dyrker sund og sjov motion.

Vi tilbyder individuelle programmer indenfor genoptræning, vægttab/vægt-øgning og generel styrketræning.

Vi råder over kredsløbsudstyr som siddecykler, crosstrainere og løbebånd. Derudover kan Vorbasse Fitness og motion tilbyde vægttræningsudstyr –alt udstyr er af mærket TECHNOGYM.

Vorbasse fitness og motion er et dopingfrit center og ved tvivlspørgsmål, kan blodprøve forlanges.

Vi gør opmærksom på at, al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Vorbasse Fitness og Motion. Ved tvivl-spørgsmål, kontakt da egen læge.

Vorbasse Fitness og Motion tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger.

Medlemskabet introduceres med en obligatorisk prøvetime, der sikrer korrekt brug af udstyret, hvorefter der kan tegnes medlemskab. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlem-met. Ændringer i persondata som eks. navn, adresse, e-mail, tlf. nr. eller lign. skal meddeles til Vorbasse Fitness og Motion.

Medlemskortet som udleveres, skal indlæses i kundecomputeren og skal også benyttes som adgangsnøgle til motions-centret. Mister eller beskadiger et medlem sit kort, skal det straks meddeles til Vorbasse Fitness og Motion, som udfærdi-ger et nyt kort mod betaling af den til en-hver tid gældende pris.

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Unge under 15 år må ikke benytte Vorbasse Fitness og Motions facili-teter, medmindre der er tegnet et særligt medlemskab.

Vorbasse Fitness og Motion kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på    1. mdr. Ændringer meddeles ved opslag i centret. Vorbasse Fitness og motion har ret til at foretage ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.

 Vorbasse Fitness og Motion kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbage-betales samtlige uudnyttede forudbetaling-er, dog ikke startgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art og Vorbasse Fitness og Motion forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

Vorbasse Fitness og Motion anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Vorbasse Fitness og Motion bærer ikke noget ansvar for tab, på grund af tyveri eller tingsskade.

Ved træning i maskinerne skal der benyt-tes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skriver frem. Maskiner rengøres med ”sprit” efter brug.

Mobiltelefoner skal være sat på ”lydløs” og motionscentret skal forlades under samtale.

To top