Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen 2023 ønskde Stige Høgholt og Svend Erik Schmidt ikke at genopstille.
Nyvalgt blev Jeremy Watts og Jeroen Schotemeijer

Valgt på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 2019:
Brian Madsen - mail: brian@vorbasse-marked.dk - mobil: 21314202
Svend Erik Schmidt - mail: sets@mail.dk - mobil: 40430784
Frits S. Kristensen - mail: f.s.krisensen@vorbasse.dk - mobil 27593803
Stine Høgholt - mail: flensted@post.tele.dk - mobil 31224335