Kilden i Vorbasse

For mere end 1000 år siden var Vorbasse et af landets mest betydningsfulde bosteder og et trafikalt knudepunkt, hvor adgang til den hellige kilde var helt central. Derfor opstod Vorbasse Marked her.   
Nu om dage er der en stor interesse for den levende, historiske fortælling, hvor den fandt sted. Hvis vi kan genfortælle og levendegøre historien med den hellige kilde i fokus, ser vi store muligheder i at skabe nye aktiviteter og arbejdspladser i vores landsby.
Mange betalende gæster vil kunne tiltrækkes året rundt, og nye aktiviteter kan opstå som et stærkt supplement til Vorbasse Marked med sine 250.000 besøgende.

Økonomiske aktiviteter kan vi skabe omkring:

•    Udstilling og fremvisning af kilden
•    Salg af ’Vorbassevand’
•    Produktion og salg af autentisk emballage til vand mv.
•    Udstillings- og formidlingscenter med arbejdende værksteder
•    Arrangementer, pakketure og aktiv formidling af historien

Kun fantasien sætter grænser

September 2019

Vision

Vorbasse og omegn skal genopdages og formidles som en af landets ældste landsbyer, der - via et oplevelsesøkonomisk koncept - kan tiltrække besøgende hele året og der igennem skabe nye aktiviteter og arbejdspladser i lokalsamfundet.
Konceptet er inspireret af Læsø Sydesalt og den historiske genfortælling, som har givet grobund for Læsøs fortsatte udvikling.

Baggrund

Vorbasses fortid bærer et særligt vidnesbyrd, idet udgravninger dokumenterer, at landsbyen har udgjort en betydningsfuld brik i såvel jernalder- som vikingesamfundet. Kontakterne til Jelling og Ribe og tilstedeværelsen af en hellig kilde indikerer, at Vorbasse har spillet en vigtig rolle i oldtidens Danmark.
En levende genfortælling af den store fortid kan blive et stærkt kort i den fremtidige udvikling og kan forstærke byens brand, hvor bl.a. Vorbasse Marked - et levn fra storhedstiden - allerede spiller en vigtig rolle.
Meget tyder på, at den hellige kilde, som man fejlagtigt har anset for udtørret i de sidste 300 år, kan vækkes til live, og vi tror, at der i kilden fortsat gemmer sig muligheder for fremskridt og udvikling.  

Mulige aktiviteter

  • Den hellige kilde åbnes, besigtiges og ’røres ved’
  • Vorbasse-vand tappes og sælges i en historisk inspireret og bæredygtigt emballage  
  • Produktion og salg af historisk emballage (læderposer, drikkehorn, skåle m.v.)  
  • Etablering af formidlings-, undervisnings- og mødefaciliteter
  • Rekruttering af et korps af formidlere på stand by
  • Spændende formidlingsfaciliteter ved forskellige historiske steder
  • Tilbud om undervisning og kurser med mulighed for internatophold for bl.a. børn, unge og ældre
  • Cykelruter og ture med indlagte og tilpassede arrangementer  

Invitation til informationsmøde og stiftende generalforsamling

30. oktober kl. 18:00 på Vorbasse Kro

Vi ved, at vi selv skal gå forrest for at omsætte ideen til virkelighed.
For at komme godt i gang vil vi stifte foreningen ’Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse’.
Mødet indledes med et let måltid kl. 18:00

Hvem er vi?

En arbejdsgruppe har været i sving i en længere periode. Arbejdet er initieret af Lokalrådet, og er et led i projektet ’Den moderne landsby skaber nye erhverv’, støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og ledet af en medarbejder ved Københavns Universitet.

Du kan kontakte:

Frits Simmelsgaard Kristensen, mobil 2759 3803
f.s.kristensen@vorbasse.dk

Ole Juul Gram, mobil 2484 4866
olegram@vorbasse.dk