Der indkaldes til generalforsamling i Røde Kors Vorbasse/Billund afd. i Vorbasse Fritidscenter. Dagsorden ifølge vedtægterne.