Find liv i søen i Jægerlund Plantage

Søndag d. 24. juni 2018, kl. 10.00-12.00. Tag med naturvejlederen på jagt efter smådyr i søen ved
Jægerlund Plantage. Efter en kort rundtur i Jægerlund Plantage, hvor vi kigger på dyre-og plantelivet i skoven, vil vi slå os ned ved søen.
Her skal vi undersøge livet i søen med det udstyr, som naturvejlederen har medbragt.
Turen er tilrettelagt for børn ifølge med en voksen, men alle andre er også velkomne til at deltage. Når vi skal undersøge søen, er det en rigtig god idé at have gummistøvler på.
Mødested: P-areal på hjørnet af Drivvejen og Bækkevej, 6623 Vorbasse.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103,  e-mail: finli@vejle.dk
Gratis at deltage. Arrangør:Billund Kommune