Generalforsamling hos spejderne i Sognehuset

Spejderne i Vorbasse indkalder til generalforsamling i Sognehuset, Vorbasse.
Tirsdag 27.februar 2018 kl. 17.00-19.00.

KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere i Vorbasse afholder generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden for generalforsamling:
1.    Valg af dirigent
2.    Aflæggelse af beretning
3.    Godkendelse af revideret regnskab
4.    Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode, herunder indkomne forslag.
5.    Valg af medlemmer til grupperådet.
     Følgende er på valg:
-    Jens Dalgaard
-    Steen Mikkelsen (modtager ikke genvalg)
6.    Valg af 2 revisorer
     Kristian Hansen og Birgit Madsen modtager genvalg.
7.    Evt.
     Info om spejdercamping v/Mona Heick
     Gruppeleder til drengene

Indkomne forslag kan sendes på spejdervorbasse@gmail.com senest d. 21. februar 2018.
Vel mødt.