Generalforsamling i Vorbasse Grundejerforening finder sted på Vorbasse Kro