Generalforsamling i Vorbasse Seniorer

Tirsdag d. 27.02.2018 kl. 14.00 afholdes der ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne på Vorbasse Kro.
Efter kaffen, hvor foreningen er vært, vil Tonny Andersen fortælle og vise lysbilleder fra perioden, hvor han var udsendt for F. L. Schmidt & Co til deres kontor i Sydafrika. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest d. 13.02.
Vorbasse Seniorer

Annonceret den 5. februar 2018