Generalforsamling i Vorbasse Vandværk afholdes på Vorbasse Kro - se mere

Vorbasse Vandværk afholder Generalforsamling på Vorbasse Kro torsdag den 9-7-2020 kl. 19,00

Program i henhold til vedtægterne.

Hvis der er plads til program er den her.
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3.    Kassereren forelægger reviderede regnskab.
4.    Valg til bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år. Skiftevis 2-3 medlemmer er på valg hvert år.
5.    Valg for 2 år af suppleant til bestyrelsen.
6.    Valg for 2 år af 2 revisorer og 1 suppleant.
7.    Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. (skal være bestyrelsen i hænde 7 dage forud for den dag generalforsamlingen er berammet).