2018 - Et aktivt og godt år for Vorbasse Boldklub

Der har været afholdt generalforsamling i Vorbasse Boldklub, hvor formand Poul Erik Jessen i sin beretning kunne fortælle om et år fyldt med aktiviteter. Samarbejdet med Hejnsvig blev udvidet med herresenior fra årets start, og trods udfordringer hen over året er vi glade for samarbejdet, og 1. holdet sikrede sig oprykning til serie3 i sidste kamp – et stort tillykke med det. 

Derudover har vi haft hold i næsten alle rækker, så det har givet masser af gode fodboldoplevelser i løbet af sæsonen. En stor tak til alle trænere og andre frivillige omkring holdene.

Som noget nyt blev der i år arrangeret en gadefodbold-turnering i forbindelse med ”Åwen awden”. En fredag aften med masser af sjove fodboldkampe hvor 12 ”gader” deltog og Nebel og omegn vandt håneretten og pokalen. Vi håber at kunne gentage succesen i 2019.  

                         

Lige efter nytår var Vorbasse Boldklub vært for kommunemesterskaberne i indefodbold i Billund Kommune. En weekend hvor det summede af liv i VFC, med deltagelse af over 80 hold og ca. 400 spillere. Et vellykket arrangement som gav et overskud på godt 20.000 kr., som Vorbasse boldklub videresender til ”Projekt Byfornyelse”.

Karina Agerskov Chüsler kunne fremlægge et flot regnskab, som viste et overskud på godt 100.000 kr. Det er kommet af et godt marked med indtægter fra pølseteltet og parkering ved drivvejen. Derudover har fyrværkeri-salget også bidraget positivt. Der skal lyde en stor tak til alle frivillige der hjælper til markedet og med fyrværkeri.

På generalforsamlingen var der valg til Poul Erik Jessen, Carsten Holmgaard og Torben Andreasen blev nyvalgt til bestyrelsen. Carsten Hesel Rasmussen og Bjarne Kring var ikke på valg

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Poul Erik Jessen som formand, Bjarne Kring som kasserer og Carsten Holmgaard som næstformand og sekretær.

På vegne af Vorbasse Boldklub

Carsten Holmgaard