Året 2018 i Lokalhistorisk Arkiv

Ligesom alle andre foreninger aflægger Lokalhistorisk Arkiv også en beretning til bestyrelsen og indsender herefter beretningen til Billund Byråd. Arkivleder Jørgen Møller skriver i beretningen: "Et tilbageblik på Arkivets aktiviteter i 2018 bekræfter det indtryk, arkivets frivillige har - nemlig at 2018 var et meget arbejdsfyldt år med mange forskelligartede aktiviteter". Læs arkivets beretning om 2018 her.