Advents - og juletiden er fyldt af traditioner.

En af traditionerne i Vorbasse Sogn, er Luciabørn i Skjoldbjerg Kirke.
Kl. 14.00 blev lyset slukket i Skjoldbjerg Kirke og smukke børnestemmer kom os alle i møde.
12 børn i alderen 4 til 12 år har siden sidst i september øvet korsang hver fredag, under ledelse af Lone Hansen, Skjoldbjerg. Lone har fået hjælp af Julie V. Thomsen og Charlotte Milland og på klaver Kjeld M Heinsen.
 
Luciaoptog op igennem kirken, så er den helt rigtige adventsstemning sat.
Luciakoret sang 2 dejlige sange for en fyldt kirke, hvorefter sognepræst Susanne Østbjerg bød velkommen til denne advents søndag.
De 9 læsninger blev læst af personer fra menigheden og der var fællessang ind i mellem.
Koret sang 2 sange mere inden denne særlige adventsgudstjeneste var slut.
 
Birgit Thomsen fra Menighedsrådet sluttede med at takke Lone, Julie, Charlotte og Kjeld for deres indsats med koret.
 
Efter denne koncert og læsninger var der æbleskiver og fællessang i Skjoldbjerg Medborgerhus.

Tekst og billeder: Charlotte Lundsgaard