Den tørre sommer påvirker Vorbasse Marked

Den manglende nedbør, der har bevirket at naturen er tørre end nogensinde får Vorbasse Marked til at tage nogle forholdsregler. I tæt samarbejde med beredskabet, har man besluttet følgende.
På campingpladserne oprettes et område hvor det er tilladt at bruge grill (Man skal selv medbringe grill). Dette område vil være åbent i tidsrummet 17-20, hvor der vil være ekstra opsyn i forhold til brandfare. Alle former for grill udenfor dette område er strengt forbudt og det vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse, hvis dette ikke overholdes.
På selve markedspladsen opfordres til overordentlig forsigtighed og for at minimere risikoen ved rygning, opsættes 500 spande med sand hvori rygere kan skodde deres cigaretter.
Kræmmerne må naturligvis heller ikke anvende nogen former for grill.
Som tidligere år, skal alle kræmmere medbringe en pulverslukker på mindst 6 kg, så skulle man opleve ild i græs eller lignende, så er nærmeste pulverslukker at finde ved nærmeste kræmmer samtidig med at man skal kontakte markedets personale, Markedsinformationen på 7533 3656 eller 1-1-2.