Faunastriber ved præstegården og Sognehuset

I Sognebladet og på kirkens hjemmeside kan man læse om, hvordan kirkegårdspersonalet arbejder med et godt miljø for insekter, bier og sommerfugle. 
På hjemmesiden står der bl.a. således: "Vi arbejder med to typer fauna. Langs diget ved præstens bolig, er der en del store træer, så området allerede har karakter af skovbryn. Her vil en udvikling af delvis skyggetålende skovengblomster være målet. Arealet bag Sognehuset er lysåbent og til den tørre side, her vil vi arbejde hen mod et overdrev eller tøreng, hvor der ses mange forskelligartede mindre urter.
På begge arealer er udgangspunktet græsplæne, som har været gødet og slået i mange år. Så første skridt er en udpining af jorden."

Artiklen slutter med, at der vil blive indbudt til en eftermiddag med kirkegårdsvandring. Graver Sørens Madsen har oplyst, det vil finde sted den 1. september kl. 16.30. Når datoen nærmer sig vil der blive offentliggjort en invitation.

Billederne er fra kirkegården, hvor der på friholdte pladser er plantet forskellige blomster.