Generalforsamling i Grundejerforeningen

Tirsdag den 28. november holdt grundejerforeningen sin generalforsamling. Mere end 70 personer var mødt op. Tommy Saugmand blev valgt til dirigent og efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, kunne generalforsamlingen begynde.

 

Formanden, Brian Madsen, stod for bestyrelsens beretning. Han kunne bl.a. fortælle markedet stadig var meget eftertragtet at besøge som kræmmer. I år var der mere end 100 på venteliste. Årets omsætning, salg i øltelt og barer, var steget. Dette skyldes bl.a. kvaliteten af underholdningen på markedet. Skal kvaliteten fremover holdes, må man indstille sig på større udgifter på dette område, da det bliver dyrere og dyrere at købe god underholdning. Der er kommet nye opgaver, bl.a. ”trafikdæmpende foranstaltninger” som terrorsikring officielt skal kaldes. Det koster også. Grundejerforeninger er begyndt at planlægge en markedshal nr. 2, da der efterhånden er pladsmangel i den bestående. Trods større omsætning og flere mennesker på markedet faldt behandlingen af tilskadekomne med 50 %. Alt i alt var det et godt marked i 2017 og Brian takkede alle frivillige for deres indsats – uden den kunne markedet ikke afvikles.

 

Regnskabet blev fremlagt af Sten Jacobsen. Årets resultat blev godt. Efter betaling af skat og 650000 til Vorbassefonden var der et overskud på mere end 626000 kr. De ekstra 250000 kr til fonden i forhold til forrige år skyldes indtægten, som stigningen i parkeringsafgift pr. bil fra 40 til 50 kr. har medført. Der var tre på valg til bestyrelsen: Brian Madsen, Karsten Knudsen og Jeroen Schotemeijer. Brian og Karsten modtog genvalg. Der blev foreslået flere kandidater, men da kandidaterne efterhånden trak sig, kunne man ikke besætte den sidste plads. Derfor fik bestyrelsen af generalforsamlingen beføjelse til selv at supplere, hvis det kunne lade sig gøre. I øjeblikket består bestyrelsen af: Brian Madsen, Karsten Knudsen, Sten Jacobsen, Sally Askjær, Lilly Jørgensen og Gunnar Jensen. Jeroen ville gerne stille op som suppleant og blev valgt sammen med Søren Madsen. Steen Sørensen blev genvalgt som revisor og Arne Andersen blev genvalgt som suppleant.

 

Under ”Evt.” begrundede Jeroen sin fratrædelse fra bestyrelsen med efteruddannelse. Dette tager mange ekstra timer udover den daglige arbejdstid. Han takkede for de 6 år i bestyrelsen og forsætter som frivillig i markedsarbejdet.

Efter generalforsamlingen var grundejerforeningen vært med en lækker buffet samt kaffe og småkager. Alt i alt en rolig og stille generalforsamling, der afspejlede et godt samarbejde mellem bestyrelsen, foreningerne og de frivillige samt de gode resultater, den store fælles arbejdsindsats har medført.