Generalforsamling i Vorbasse Grundejerforening

Vorbasse Grundejerforening indbyder til generalforsamling finder sted på Vorbasse Kro den 26. november 2019 kl.19.
Dagsorden i h.t. vedtægter.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 15. oktober 2019.