Generalforsamling i Vorbasse Rideklub

Vorbasse Rideklub afholder generalforsamling TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2020 KL. 19.00 Skjoldbjergvej 10, Vorbasse.
Dagsorden iflg. vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden.

Vi vil meget gerne invitere og opfordre alle interesserede til at møde op og deltage i årets generalforsamling. Alle medlemmer med gyldigt medlemskab er stemmeberettigede. Forældre kan stemme for barn, der er medlem, under 15 år.
Som det tidligere er meldt ud, skal der vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen.
VELKOMMEN TIL - VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

Annonceret den 12. februar