Generalforsamling på torsdag i fritidscentrets støtteforening

Skal støtteforeningen nedlægges? Kom til generalforsamling. Støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter her generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 19.30 i Vorbasse Fritidscenter.
Dagsorden
Valg af dirigent og skrift-fører
Aflæggelse af beretning for 2017
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Behandling af forslag.
Bestyrelsen fremsætter forslag om at nedlægge foreningen i løbet af 2018


Valg af bestyrelse.
Følgende er på valg :
Torben Bregendal
Ib Kærsvang

Valg af revisor.
p.t. Inge Martinussen.

Eventuelt