Generalforsamling/årsmøde i Vorbasse Lokalråd

Vorbasse Lokalråd afholder generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19 i Vorbasse Fritidscenter. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Vorbasse Lokalråd 
Husk at læse lokalnyheder på www.vorbasse.dk og send gerne gode historier til vorbasse@vorbasse.dk

Annonceret den 6.marts 2019