Ikke flere mursten og tegl på genbrugspladsen i Vorbasse!

Information fra Billund kommunes sagsbehandler på affald.: På trods af den nyetablerede overvågningen på genbrugspladsen i Vorbasse foregår der beklageligvis stadig fejlsortering i containeren til ’Mursten og Tegl’. Asbestholdigt affald, porcelæn og andre fejlsorterede genstande finder fortsat vej ned i containeren. Det er en bekostelig affære for både økonomi og miljø, da alt affaldet skal deponeres i stedet for at gå til genanvendelse.  
På baggrund af dette er der blevet truffet en politisk beslutning om at fjerne den problematiske container og det vil derfor ikke længere være muligt at aflevere mursten og tegl på genbrugspladsen i Vorbasse. Mursten og tegl samt andre typer byggeaffald skal fremover afleveres på genbrugspladserne i Grindsted eller Billund.
Vi Frivillige Genbrugsvejledere er meget ærgerlige over situationen og opfodrer alle brugere af genbrugspladsen i Vorbasse til at sortere deres affald korrekt! Det er essentielt, for en effektiv genbrugsplads, at vi hver især formår at sortere og aflevere vores affald i de korrekte containere, således vi kan medvirke til en højnet genanvendelse af ressourcer.