Kristian Hansen fra Vorbasse er årets frivillig i Høreforeningen

Høreforeningen har udnævnt Kristian Hansen, formand i Høreforeningen Billund Lokalafdeling, til Årets frivillig 2020. Der er første gang prisen, der gives til en person, der har ydet en helt særlig indsats til gavn for Høreforeningens medlemmer, uddeles.
Kristian Hansen modtager prisen, fordi han er en lokal ildsjæl, der hjælper medlemmerne og har en stærk social profil. Han står blandt andet i spidsen for lokalafdelingens indsats målrettet ensomme med høretab i samarbejde med Billund Kommune. I lokalafdelingen indgår man også samarbejder med andre foreninger i Billund og afholder hørevenlige arrangementer med mange deltagere.
Fejres på lokalafdelingens årsmøde 26. februar
Kristian Hansen bliver fejret og får prisen overrakt af Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup på Billund Lokalafdelings årsmøde. Det finder sted den 26. februar kl. 17 på Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted. Alle der har lyst til være med til at fejre Kristian er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til forplejning, må man meget gerne meddele, om man deltager enten via mail karinogkristian@gmail.com eller via telefon til mobil 30 12 83 51 senest den 24. februar.

Læs mere her.