Langdyssen Tingsted Bakke ved Nebelvej

Ugens gåtur var henlagt til Tingsted Bakke og Nebelvej 38. Jørgen Møller fortalte om den genfundne langdysse. 
Tingsted Bakke ligger på Rankenbjerg ved Nebelvej nr. 38. Stedet er 68 meter over havets overflade og Nebel by ligger 14 meter lavere. Her er en langdysse, som er 5000 år gammel. Samlet af de mennesker, der beboede egnen på det tidspunkt. De beboere, der var her den gang, har haft behov for at markere sig og sætte respekt om deres samfund. Langdyssen er en gravplads, men har også været et tingsted, hvor samfundets mænd har været forsamlet og truffet nødvendige fælles beslutninger.
Langdyssen på Tingsted Bakke har ikke været synlig de sidste 50 år før nu, hvor Anders Peter Kaltoft har fældet alle de kæmpe store træer, der har vokset omkring og inde i langdyssen. Det har været et vildnis inden, Anders Peter er gået i gang og det må have taget rigtig mange timer, det sidste år at få hele langdyssen frilagt. Stedet har været fredet i mange år, men ikke vedligeholdt før nu. Det er Ribe Museum, der er tilsynsførende på stedet og både herfra og fra Slots- og Kulturstyrelsen er Anders Peter blevet rost for sit arbejde. Slots- og Kulturstyrelsen er blevet spurgt om man måtte sætte de sten op, som bevoksningen over tid har væltet. Det må man ikke. Ribe Museum skal sammen med Billund kommune sørge for et skilt ved landevejen, der viser vej til langdyssen. Og måske et informationsskilt på stedet.
På Tingsted Bakke blev forsamlingen på ca. 60 personer budt på et glas Mjød, som Den Dynamiske Landsby var vært ved.  
Turen i dag med Idræt og dagen gav ikke kun indsigt i frilægningen af langdyssen, men viste også en fantastisk flot have hos Tove og Anders Peter Kaltoft, som lagde lokaler til kaffe og fællessang.
Under kaffen rettede Jeremy Watts fra Den Dynamiske Landsby en stor tak til Anders Peter for hans kæmpe store arbejde med at fjerne træer og buskads, som i mange år har skjult langdyssen. Anders Peter fik overrakt en pilekurv med lækkerier i af Rita Nielsen fra Den Dynamiske Landsby.

Torsdag den 6. juni kl. 19 har Lokalhistorisk Arkiv planlagt en tur til langdyssen. Afgang fra Prikken.