Nyt fra Vorbasse Lokalråd

Lokalrådet har holdt møde den 7. september. Se referat fra mødet her.
Af referatet fremgår det bl.a. at lokalrådet gerne modtager information om tilflyttere, der køber fast ejendom.
Skriv til lokalraad@vorbasse.dk