Sortering af affald til gavn for klodens eksistens

Vorbasse skoles 8. klasse og lærer Ane Kaps har skrevet til kommunen for at få mere viden om affaldssortering. I dag var miljøplanlægger Stina Andkjær Edlefsen fra Billund kommune på besøg i blå klynge, hvor hun fortalte 7., 8. og 9.klasse om affaldssortering.
Grindsted by startede allerede i 1997 med at sortere madaffald fra restaffald. I dag sorterer alle borgere i Billund kommune madaffald fra restaffald. Endvidere sorteres der pap, papir og blød plast i en beholder og metal, glas og hård plast i en anden behold. På genbrugspladserne kan vi sortere i endnu flere fraktioner. Det er bydende nødvendigt at genbruge så meget affald som overhovedet muligt og sortere det rigtigt, så kommunen kan sælge affaldet til genbrug til en god pris.
Madaffaldet blandes med spildevand og gennemgår en hygiejneprocces. Processen udvikler biogas, som opsamles og laves til strøm. Strømmen bruges til at lave fjernvarme til forbrugere i Grindsted by. Restproduktet fra vores grønne energiproduktion, er også grøn. Det indeholder vigtige næringsstoffer og anvendes som organisk gødning på marker og i skove.
Restaffaldet fra alle husstande køres til en forbrændingsanstalten Energnist i Esbjerg, hvor affaldet også omdannes til varme.
Affaldet i de grønne beholdere fra alle husstande køres til AFLD Miljørigtig Affaldshåndtering i Tarm. Her bliver det sorteret og gjort klar til genbrug.
På Vorbasse skole er der samlet affald fra tirsdag til fredag i blå klynge. Affaldet blev hældt ud på sort plastik og eleverne kunne så gå i gang med at sortere affaldet.
Eksempler på sortering:
Madaffald til produktion af biogas.
Bananskrald, æbleskog, kaffegrums, æggeskal, madrester.
Restaffald til forbrænding:
Engangsplastbæger, yoghurtbæger, mælkekarton, juicekarton, sølvpapir, papirlommetørklæder. Emballage fra Spangsberg flødeboller. Papirer, der er lamineret.
Begrundelse: plast fra engangsbægere er ikke genanvendelig plast, i yoghurtbægeret er der formentlig for meget yoghurt tilbage, juicekarton er beklædt både indvendig og udvendig med materiale, der gør at kartonens pap ikke kan genanvendes. Sølvpapir kan ikke genanvendes. Papirlommetørklæder har bakterier, som ikke må komme videre i genanvendelsesproces. Æsken fra Spangsberg flødeboller har en klar plastdel, som ikke kan genanvendes. Hvis man klipper det fra kan pappet lægges i beholderen med papir og pap.
Pap, papir og blød plast til genanvendelse:
Alt rent papir, aviser, reklamer (hvis det ikke er på glitterpapir), papkasser fra tandpasta, rosiner osv, kuverter, sugerør, plast der kan krølles sammen.
Metal, glas og hård plast:
Sodavandsdåser, konservesdåser (afskyllet om nødvendig), rødbedeglas, glasflasker, plastdunker (fra f.eks. rengøringsmidler, eddike osv.), sildeglas (ofte af hård plast, skal blot skylles en enkelt gang)
Med hensyn til, hvor rent ting til genanvendelse skal være, fortæller Stina at det gør ikke noget, der er en smule at se i en konservesdåse eller i et glas. Der må bare ikke være en rest af maden. Stina fortæller også, at vi skal huske at skille tingene så meget som muligt ad. Glas og låg lægges i adskilt. Flaske og låg lægges i adskilt. Det fremmer ekspeditionen i den videre proces.   
Nu skal eleverne i blå klynge sortere deres affald frem til sommerferien og det ville være fantastisk, hvis elever i kommunen gik i gang med sortering, så det ikke kun er de private husstande, der sorterer. Hvis vi får fritidscentret, skoler, plejecentre og børnehaver med kan der bliver endnu mere grøn energi produceret på anlægget i Grindsted.   
Hvis du vil vide mere, så se filmene på denne hjemmeside:
https://www.billundvand.dk/skoletjenesten/
Her i valgkampen snakkes der meget om klimaændringerne og hvis vi kun har 11 år til at rette op på århundredes misbrug af ressourcerne, så skal alle lande og alle mennesker være med og hvad er lettere end at bidrage med at sortere vores eget affald hver især.
God fornøjelse til eleverne i blå klynge og tak for et god initiativ.