Vorbasse byfornyelse – status

Mange af jer har sikkert undret jer over, hvorfor der i en periode ikke rigtig er sket ret meget i det fælles byfornyelsesprojekt med Lokalrådet, Billund Kommune og Gustin. Derfor lige denne information.

Vi valgte i sin tid at igangsætte udbudsprocessen og få kontrakt med entreprenør før der lå en endelig godkendelse fra vejdirektoratet i forhold til de trafikale ændringer som projektet med byens nye torv indeholder. Det gjorde vi for hurtigt at komme i gang med et projekt som alle er enige om bliver rigtig godt for Vorbasse.

Vi er nu stødt ind, at endelig godkendelse fra Vejdirektoratet ikke er på plads. Der er god dialog mellem Vejdirektoratet og Billund Kommune, og der er blandt andet foretaget en trafiktælling, der skal være med til at give grundlag for en godkendelse.

Men der er altså ikke nogen formel godkendelse på nuværende tidspunkt, og derfor er Byggepladsen ved torvet sat på ”hold” indtil vi har en afklaring.

Og da perioden med vinterfrost nærmer sig, er det ikke usandsynligt at entreprenøren først genoptager arbejdet i det nye år når forårssolen erstatter nattefrosten. Det er selvfølgelig meget træls med en udsættelse, men det er også vigtigt at vi gør det rigtigt og følger reglerne. Hele holdet er dog fortsat positive, og forventer at vi når i mål med det hele indenfor den overordnede tidsramme som Staten har sat for projektet.

En del af projektet er at skabe en aktivitetsakse mellem skolen og hallen. Her skal være leg, oplevelse, ophold og små poetiske elementer.  Her har blandt andet skolens elever og borgere bidraget til de historiske og poetiske tekster der vil dukke op på pladsen.  

Arbejdet med aktivitetsaksen udføres af samme entreprenør, og har derfor også delvis været sat i bero. Der er dog gennemført nogle ting.

Lige så snart der foreligger en endelig godkendelse af de sidste detaljer fra Vejdirektoratet vil vi udsende en opdatering og få entreprenøren til at lave en endelig tidsplan for færdiggørelsen.

Med venlig hilsen

Billund Kommune