Nyheder

Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse

En ny progressiv forening til gavn for udviklingen i Vorbasse blev stiftet på Vorbasse Kro onsdag aften. Foreningens formål er at undersøge mulighederne for at iværksætte erhverv, arbejdspladser og aktiviteter, der er tilknyttet Vorbasses historie. Her er helligkilden ved kirken og de arkæologiske udgravninger nord for kirken centrale fokusområder, der skal arbejdes med. 
Foreningen fik godkendt vedtægter og valgt fire medlemmer til bestyrelsen. Det er Brian Madsen, Frits S. Kristensen, Svend Erik Schmidt og Stine Høgholt. De fire skal for at blive en fuldtallig bestyrelse udpege tre personer med interesse i at arbejde med oplevelsesøkonomi.

Læs her en større uddrag af aftenens indlæg.