Telefonkæden

Er man ældre og/eller bor alene, kan det give tryghed een gang i døgnet at have kontakt til andre.

Billund-Vorbasse afdelingen har en telefonkæde, hvor der hver morgen ringes til de personer, der er tilmeldt kæden.

"Udringerne" sikrer sig, at den tilmeldte har det godt. I tilfælde af problemer, eller opkaldet ikke besvares, kontaktes familie, hjemmeplejen, naboer eller den, man har aftalt at kontakte for at få hjælp.

Henvendelse kan ske til:
Inger Vived-Jensen
Tlf. 7533 3159, e-mail:gammelgrene@stofanet.dk