Vorbasse Marked

Når Vorbasse Marked løber af stablen den 2. sidste fredag i juli og resten af den weekend, så er Vorbasse KFUM Idrætsforening at finde flere steder på markedspladsen. Her foregår forskellige aktiviteter, hvor vi tjener de penge, som resten af året kan gøre vores foreningen til en meget attraktiv forening, da vores kontingenter kan holdes på en meget lavt niveau.

Vorbasse Markeds Tombolaen:

Den store markedstombola, som den også kaldes, findes lige overfor Markedsinformationen, når man kommer ind på markedspladsen ved taxa-holdepladsen på Hovborgvej. Vorbasse Grundejer Forening VGF startede tombolaen op i 1986, men allerede året efter blev det for stort et arbrjde for VGF, som lejer tombolaen ud til Vorbasse KFUM Idrætsforening fra og med 1988. Siden da har en været en stor del af vor intjening på markedspladsen.
Tombolaen styres af tombola-udvalget, som består af 3-4 personer, som står for alle de praktiske ting før og efter markedet. Der skal bestilles telte, borde og reoler. Der skal købes gevinster, lodder og personalemad/drikke. Der skal søges tilladelser hos politiet, brandvæsenet og Grundejerforeningen. Der skal findes frivillige hjælpere, speakere og friske unge mennesker til at gå rundt på pladsen sammen med vores speakerbil og opsøge salget, så alle har en mulighed for at vinde nogle af de flotte præmier.
Hvert år har vi 4 hovedgevinster på spil og derudover tusindvis af andre præmier, så "kom og køb" og støt Vorbasse KFUM Idrætsforening i samme omgang.

Pølseteltet:

På en af de nye gader i smådyrsafdelingen var vi så heldige at få plads til vores forholdsvis nye Pølsetelt. Pølseteltet sælger, som navnet antyder, pølser, men også brød, hotdogs, sodavand, øl og Slush-ice. Pølseteltet styres af et udvalg på 3 personer. Disse tre personer søger for alt indkøb og planlægning før og efter markedet, men alle vagter skal besættes af vores underafdelinger, som sørger for at finde frivillige hjælpere. De kommer så og yder deres hjælp i 4-5 timer sammen med deres venner fra f.eks. svømmeholdet eller gymnastikholdet. Der er altid god stemning i teltet og vores indtryk er at folk hygger sig, mens de sørger for at vi kan holde vores kontingenter nede. Og det er jo dejligt!

Kaffeteltet:

Kaffeteltet ligger alleryderste på markedspladsen mod syd, og når man først er travet helt derud, så trænger man til kaffe! Kaffeteltet bestyres af 2 personer i udvalg, og der sælges også andet end kun kaffe i teltet. Der er både ostemadder og kage, og også noget koldt til halsen, hvis vejret er for godt til varm kaffe. Alt arbejdskraft i kaffeteltet er også frivilligt, så hver en indsats belønner sig, når man skal starte til håndbold i august eller Aktiv Onsdag i september.

Parkering:

Sidst kan nævnes at vi har en parkeringsplads, som igen styres af frivillige, som sørger for at opsætte pæle og snor, så pladsen kan rumme så mange parkerende, som muligt og dermed forsøge at optimere indtjeningen. Men samtidig skal vi jo også sørge for at alle besøgende på Markedet kan komme til og fra byen, også når de er i bil. Derfor består meget af arbejdet i at dirigere bilerne hurtigt på plads, og selvfølgelig helst på den nærmeste plads på markedspladsen.

Markedsvagter:

Betegnelsen dækker over en masse forskellige vagter, som vi dækker for f.eks. VGF i ølteltet, når de ikke kan finde frivillige nok. Disse vagter afregnes med et fast beløb pr. time, som går direkte i Idrætsforeningens kasse.

VI VIL GERNE SIGE TUSIND TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE HJÆLPERE, SOM HJÆLPER OS MED AT FÅ PUSLESPILLET TIL AT GÅ OP ÅR EFTER ÅR. OGSÅ EN TAK TIL DE PERSONER, SOM BRUGER DERES FRITID PÅ UDVALGENE, SÅ ALT BARE KLAPPER UNDER MARKEDET. KUN DERVED FÅR VI ALLE EN GOD OPLEVELSE.

TAK

To top