Referat fra det stiftende generalforsamling

Invitation til informationsmøde og stiftende generalforsamling

30. oktober kl. 18:00 på Vorbasse Kro

Vi ved, at vi selv skal gå forrest for at omsætte ideen til virkelighed.
For at komme godt i gang vil vi stifte foreningen ’Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse’.
Mødet indledes med et let måltid kl. 18:00

Hvem er vi?
En arbejdsgruppe har været i sving i en længere periode. Arbejdet er initieret af Lokalrådet, og er et led i projektet ’Den moderne landsby skaber nye erhverv’, støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje
og ledet af en medarbejder ved Københavns Universitet.

Du kan kontakte:
Frits Simmelsgaard Kristensen, mobil 2759 3803
f.s.kristensen@vorbasse.dk

Ole Juul Gram, mobil 2484 4866
olegram@vorbasse.dk