Lov om Børneattester - kort fortalt

I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i
forbindelse med ansættelse af personale mv.
Pr. 1. juni 2012 er reglerne skærpet til også at omfatte personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

 

For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde.

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, instruktør, leder mv., som
er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle
krænkelser.

En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for
seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere af følgende
punkter i straffeloven:
• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
Foreningerne skal indhente børneattester hos Det Centrale Kriminalregister,
som dog kun må udlevere dem, hvis træneren, instruktøren, lederen mv.
giver sit samtykke. Hvis træneren, instruktøren, lederen m.v. modsætter sig,
at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham /
hende, ligesom han / hun ikke må virke i foreningen.

Kilde: DGI.dk

Vores politik

LÆS HER VORES POLITIK I FORHOLD TIL BEGREBET SEKSUELLE  KRÆNKELSER

Uddrag:

Indledning:
Dette dokument er udarbejdet som en dokumentation for Vorbasse KFUM Idræts holdninger og politikker i forhold til begrebet seksuelle krænkelser af børn og unge under 15 år. Dokumentet henvender sig således primært til trænere og ledere i Vorbasse KFUM Idræt, men er og bør i øvrigt være tilgængelig for alle andre med tilknytning til Vorbasse KFUM Idræt – f.eks. medlemmer og forældre.

Foreningens holdning:
Vorbasse KFUM Idræt, tager i enhver henseende stærkt afstand fra enhver form for pædofili. Vi vil derfor tilstræbe at være åbne og modtagelige over for evt. mistanker og anklager om pædofili. Men samtidig er foreningen også opmærksom på at forskellige situationer kan opfattes forskelligt, og at der til tider kan opstå grundløse eller endda falske mistanker og anklager. Diskretion og hurtig professionel behandling er derfor af stor vigtighed.

Håndtering af mistanke:
En mistanke kan komme fra flere sider – forældre, børn, trænere/ledere osv. Uanset hvem der måtte fremkomme med en mistanke, skal vedkommende henvende sig til første kontaktpunkt (formanden). Formanden skal straks herefter (max 2 dage) etablere et møde med personen/personerne, som er fremkommet med mistanken samt børne-kontaktpersonen. Det er vigtigt, at der føres referat af mødet.

Vorbasse KFUM Idræt har udarbejdet en rolle fordeling som ser således ud:

Rolle

(håndteringen af pædofili)

Daglige rolle

Navn, Tlf.Nr.

Første kontaktpunkt.

Øverste ansvarlig.

Vorbasse KFUM Idrætsforenings formand

Rune Overgård

20323553

Primær børneattest ansvarlig.

Vorbasse KFUM Idrætsforenings formand

Rune Overgård

20323553

Sekundær børneattest ansvarlige.

Vorbasse KFUM Idrætsforenings aktivitetsformand

Per Emanuelsen

30127987

Dokumentations ansvarlig.

Vorbasse KFUM Idrætsforenings formand

Rune Overgård

20323553

Presse-/informations ansvarlig.

Vorbasse KFUM Idrætsforenings formand

Rune Overgård

20323553

Børne-kontaktperson.

Til barn -hvis hankøn.

Bør være et kendt ansigt i foreningen.

Jeroen Schotemeijer

20803619

Børne-kontaktperson.

Til barn -hvis hunkøn.

Bør være et kendt ansigt i foreningen.

Heidi Stormer

40923294