Aage Schmidt - 40 år i bestyrelsen i Vorbasse Grundejerforening

Aage Scmidt ved sin afskedsreception

Aage Schmidt kom til Vorbasse i 1960, og overtog Vorbasse Bageri. Allerede i 1965 besatte han formandsposten i Vorbasse Grundejerforening.

Aage Schmidt har været et særdesles stort aktiv - ikke kun for Vorbasse Grundejerforening - men for byen som helhed. Aage Schmidt har formået at holde sammen på enhver bestyrelse siden han overtog formandsposten efter savskærer Holger Madsen og ikke nok med det - han har også formået at få dem til at arbejde. Der kan nævnes mangt og meget som Aage Schmidt har stået fadder til i Vorbasse Grundejerforenings regi, bl.a:

I år 2002 modtog Jonna & Aage Schmidt velfortjent "årets skulderklap" af Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse efter indstilling af Vorbasse Grundejerforenings tidligere kasserer Gunnar Jensen (kasserer i perioden 1989=>2005) samt den tidligere formand og nuværende forretningsfører Mogens Johansen (formand i perioden 2002=>2006)

Aage Schmidt valgte efter 40 års bestyrelsesarbejde, deraf 37 år som formand, at forlade Vorbasse Grundejerforenings bestyrelse den 16. november 2004.

af: Mogens Johansen