Her kan du se de 25 Markedsplatter fra 1971 til 1995 i billede og tekst.....

Tekst og foto: N. A. Johansen og Kristian Johansen

mbj