Samarbejde med foreninger

Byens foreninger er meget velkomne til at bruge lokalerne til aktiviteter for målgruppen 4. kl. til 18 år. Ungdomsaktiviteter aftales med det koordinerende udvalg. Skulle lokalerne ikke være booket til ungdomsaktiviteter i de førstkommende 14 dage er man også velkommen til at bruge lokalerne til andre målgrupper. Dette koordineres med Peter Dollerup.